Jaunatnes organizācija
Jaunatnes organizācijas priekšsēdētājs
Jaunatnes organizācijas valdes locekle, VJO Ārlietu sekretāre
Jaunatnes organizācijas valdes loceklis
Jaunatnes organizācijas valdes locekle
Jaunatnes organizācijas valdes loceklis
Jaunatnes organizācijas koordinatore