Iesūtīja: Uldis Pāvuls
Atbild: Ojārs Ēriks Kalniņš
Latvijas valdības politika iepretīm Ķīnu ir līdzīga visām citām pasaules valstīm, kuras uztura diplomātiskās attiecības ar Ķīnu, proti, Latvija respektē Ķīnas suverenitāti un teritoriālo nedalamību un uzskata, ka Tibetas Autonomais rajons ir Ķinas Tautas Republikas teritorijas neatņemama sastāvdaļa.

Ķinas diplomāti ir informējuši Latvijas Ārlietu ministriju un Saeimas Ārlietu komisiju, ka jebkāda veidu oficiālas tikšanās ar Tibetas trimdas valdības Ārlietu ministru varētu negatīvi ietekmētu Latvijas un Ķīnas attiecības. Tā kā tikšanās Saeimas komisijas zālē tiek diplomātiski intrepretātas kā "oficiālas" tikšanās, es informēju savus kolēģus par iespējamām diplomātiskām sekām ko varētu izraisīt šāds divpusēju attiecību pārkāpums.

Šeit varētu piebilst, ka Ķīna ir Eiropas Savienības stratēģiskais partners un attiecības ar Ķīnu ir īpašas svarīgas Latvijas ES Prezidentūras laikā. Latvijas mērķis ir veicinātu ES un ķinas sarunu par investīciju līgumu, kā arī sadarbības ar Ķinu veicināšana transports un lōgistikas lomā. Vienlaicīgi arī Latvijas ekonomiskās intereses ir ciešā veidā saistītas ar Ķinas tirgus atveršanu Latvijas uzņēmejiem.

Mans mērķis brīdinot Saeimas deputātus par iespējamam sekām kas varētu rasties no tikšanām ar Tibetas trimdas pārstāvju Saeimas telpās bija, lai nodrošinātu, ka Latvijas ārpolitikas prioritātes un nacionālās interesēs iepretim Ķinu netiek apdraudētas. Mans pienākums ir aizstāvēt Latvijas un Latvijas iedzīvotāju intereses un uzskatu, ka es esmu to darījis pēc labākās sirdsapziņas.
Komentāri: