Ministru Kabinets
Latvijas Republikas Ministru prezidents
Latvijas Republikas ārlietu ministrs
Latvijas Republikas finanšu ministrs