Ministru Kabinets
VIENOTĪBAS priekšsēdētājs, LR ekonomikas ministrs, Ministru prezidenta biedrs
LR labklājības ministrs
LR izglītības un zinātnes ministrs
LR ārlietu ministrs
LR iekšlietu ministrs, VIENOTĪBAS vadītāja vietnieks ministru darba koordinācijas jautājumos
01
JŪN
Jaunā Vienotība: atklāta saruna ar valmieriešiem (Rīgas ielā 10, Valmieras kultūras centra 3.stāva zālē)