Ministru Kabinets
VIENOTĪBAS priekšsēdētājs, LR ekonomikas ministrs, Ministru prezidenta biedrs
LR labklājības ministrs
LR ārlietu ministrs
LR iekšlietu ministrs, VIENOTĪBAS vadītāja vietnieks ministru darba koordinācijas jautājumos