Pašvaldību deputāti
Alojas novads
Alojas novada domes deputāte
Alūksnes novads
Alūksnes novada domes deputāts
Alūksnes novada domes deputāts
Alūksnes novada domes deputāte
Amatas novads
Amatas novada domes deputāts
Apes novads
Apes novada domes priekšsēdētāja vietniece
Babītes novads
Babītes novada domes deputāts, VIENOTĪBAS Babītes novada nodaļas vadītājs
Babītes novada domes deputāte
Baldones novads
Baldones novada domes priekšsēdētājs
Cēsu novads
Cēsu novada domes deputāts
Cēsu novada domes deputāts
Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Cēsu novada domes deputāts
Cēsu novada domes deputāte, domes priekšsēdētāja vietniece
Cēsu novada domes deputāts
Cēsu novada domes deputāte
Cēsu novada domes deputāts
Cēsu novada domes deputāts
Cēsu novada domes deputāts
Cēsu novada domes deputāts
Cesvaines novads
Cesvaines novada domes priekšsēdētājs
Dobeles novads
Dobeles novada domes deputāte
Dobeles novada domes deputāts, VIENOTĪBAS Dobeles novada nodaļas vadītājs
Dobeles novada domes deputāts
Dobeles novada domes deputāts
Grobiņas novads
Grobiņas novada domes deputāts
Grobiņas novada domes deputāte
Gulbenes novads
Gulbenes novada domes deputāts
Gulbenes novada domes deputāte
Gulbenes novada domes deputāte
Iecavas novads
Iecavas novada domes deputāts
Iecavas novada domes deputāte
Inčukalna novads
Inčukalna novada domes deputāte
Inčukalna novada domes deputāts
Jaunjelgavas novads
Jaunjelgavas novada domes deputāte
Jaunjelgavas novada domes deputāte
Jaunjelgavas novada domes deputāts
Jaunjelgavas novada domes deputāts
Jaunjelgavas novada domes deputāts
Jaunjelgavas novada domes deputāts
Jaunjelgavas novada domes deputāts
Jaunjelgavas novada domes deputāte
Jelgava
Jelgavas domes deputāts, VIENOTĪBAS Jelgavas nodaļas vadītājs
Jelgavas novads
Jelgavas novada domes deputāte
Ķekavas novads
Ķekavas novada domes priekšsēdētāja
Ķekavas novada domes deputāts
Kokneses novads
Kokneses novada domes deputāts
Krustpils novads
Krustpils novada domes deputāts, VIENOTĪBAS Krustpils novada nodaļas vadītājs
Krustpils novada domes deputāte
Krustpils novada domes deputāts
Krustpils novada domes priekšsēdētājs
Krustpils novada domes deputāte
Lielvārdes novads
Lielvārdes novada domes deputāte
Lielvārdes novada domes deputāts
Līgatnes novads
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs
Līgatnes novada domes deputāte
Limbažu novads
Limbažu novada domes deputāte
Madonas novads
Madonas novada domes deputāts
Madonas novada domes deputāte
Madonas novada domes deputāts
Madonas novada domes deputāts
Mārupes novads
Mārupes novada domes deputāts
Neretas novads
Neretas novada domes deputāte
Neretas novada domes priekšsēdētājs, VIENOTĪBAS Neretas novada nodaļas vadītājs
Neretas novada domes deputāte
Neretas novada domes deputāte
Nīcas novads
Nīcas novada domes deputāts
Ozolnieku novads
Ozolnieku novada domes deputāts, VIENOTĪBAS Ozolnieku novada nodaļas vadītājs
Pļaviņu novads
Pļaviņu novada domes deputāte
Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs, VIENOTĪBAS Pļaviņu novada nodaļas vadītājs
Pļaviņu novada domes deputāte
Pļaviņu novada domes deputāts
Priekules novads
Priekules novada domes deputāte
Priekuļu novads
Priekuļu novada domes deputāts, VIENOTĪBAS Cēsu nodaļas vadītājs
Priekuļu novada domes deputāte
Priekuļu novada domes deputāte
Rēzeknes novads
Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs
Rēzeknes novada domes deputāts
Rēzeknes novada domes deputāte
Rēzeknes novada domes deputāts
Rīga
Rīgas domes deputāts, frakcijas priekšsēdētāja vietnieks
Rīgas domes deputāts
Rīgas domes deputāts
Rīgas domes deputāte, frakcijas JAUNĀ VIENOTĪBA priekšsēdētāja vietniece
Rīgas domes frakcijas JAUNĀ VIENOTĪBA priekšsēdētājs, VIENOTĪBAS valdes loceklis
Rīgas domes deputāts
Rīgas domes deputāts
Rīgas domes deputāte
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks, VIENOTĪBAS Rīgas nodaļas vadītājs, VIENOTĪBAS valdes pārstāvis un priekšsēdētāja vietnieks partijas attīstības jautājumos
Rīgas domes deputāte
Ropažu novads
Ropažu novada domes deputāte
Ropažu novada domes deputāts
Ropažu novada domes deputāte
Rūjienas novads
Rūjienas novada domes deputāte
Rūjienas novada domes deputāte
Rūjienas novada domes deputāte
Rūjienas novada domes deputāts
Salaspils novads
Salaspils novada domes deputāts
Salaspils novada domes deputāts
Salaspils novada domes deputāts
Salaspils novada domes deputāte
Salaspils novada domes deputāte
Salaspils novada domes deputāts
Salaspils novada domes priekšsēdētājs, VIENOTĪBAS Salaspils novada nodaļas vadītājs
Salaspils novada domes deputāte
Saldus novads
Saldus novada domes deputāts, VIENOTĪBAS Saldus novada nodaļas vadītājs
Saulkrastu novads
Saulkrastu novada domes deputāte
Smiltenes novads
Smiltenes novada domes deputāte, VIENOTĪBAS Smiltenes novada nodaļas vadītāja
Smiltenes novada domes deputāte
Stopiņu novads
Stopiņu novada domes deputāts
Stopiņu novada domes deputāts
Talsu novads
Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Talsu novada domes deputāts
Tukuma novads
Tukuma novada domes deputāts
Valkas novads
Valkas novada domes deputāts, VIENOTĪBAS Valkas novada nodaļas vadītājs
Valmiera
Valmieras domes deputāts
Ventspils
Ventspils domes deputāte, VIENOTĪBAS Ventspils nodaļas vadītāja
Ventspils domes deputāts
Ventspils novads
Ventspils novada domes deputāts
Viesītes novads
Viesītes novada domes priekšsēdētājs