Skip to main content

Nosaka izmaiņas PVN deklarāciju aizpildīšanas kārtībā

Otrdien, 17. janvārī Ministru kabinetā (MK) apstiprināja grozījumus noteikumos par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarāciju. Atbilstoši grozījumiem likumā par pievienotās vērtības nodokli no 2012. gada 1. janvāra „reverso” PVN maksāšanas kārtību piemēro ne tikai kokmateriālu un metāllūžņu piegādēm un ar tiem saistītajiem pakalpojumiem, bet arī būvniecības pakalpojumiem. Līdz ar to ir veikti atbilstoši grozījumi MK noteikumos par PVN deklarāciju, nosakot izmaiņas PVN deklarācijas par taksācijas periodu un tās pielikumu veidlapu paraugos, kā arī to iesniegšanas kārtībā.

Noteikumu projekts paredz, ka apliekamai personai ir jāiesniedz apvienota PVN deklarācija par visiem iepriekšējiem kārtējā ceturkšņa vai puses kalendārā gada mēnešiem, ja tai mainās taksācijas periods no ceturkšņa vai puses kalendārā gada uz mēnesi sakarā ar to, ka taksācijas gada laikā veikto apliekamo darījumu vērtība ir pārsniegusi 35 000 latu.

Paredzēts papildināt noteikumos minētos piemērus ar situāciju, kurā skaidrota apvienotās PVN deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība, ja apliekamai personai taksācijas gada laikā veikto apliekamo darījumu vērtība ir pārsniegusi 35 000 latu. Tāpat plānots noteikt, ka apliekamā persona, iesniedzot apkopoto PVN deklarāciju, tajā kā taksācijas periodu norāda to mēnesi, kurā taksācijas gada laikā veikto apliekamo darījumu vērtība pārsniedz 35 000 latu.

Grozījumi attiecināmi arī uz būvniecības pakalpojumiem, par kuriem PVN maksājams „reversajā” kārtībā, nosakot, kā tie jānorāda deklarācijā. Būvniecības pakalpojumi, par kuriem PVN būs maksājams „reversajā” kārtībā, PVN deklarācijā būs uzrādāmi līdzīgi kā tas ir jau noteikts kokmateriālu piegādēm un ar kokmateriāliem saistītiem pakalpojumiem, kā arī metāllūžņu piegādēm un ar metāllūžņiem saistītiem pakalpojumiem.

Noteikumi papildināti ar jaunas sadaļas izveidošanu PVN deklarācijā – „Informācija par pārmaksāto PVN summu par iekšzemē veiktiem darījumiem, par kuriem nodokli maksā preču vai pakalpojumu saņēmējs”. Šajā sadaļā norāda pārmaksāto PVN summu, kas pārsniedz 1 000 latu un ir izveidojusies taksācijas periodā par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem likumā minēto darījumu, par kuriem PVN maksā „reversajā” kārtībā, nodrošināšanai.

Noteikumu projekts skatāms šeit.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas eksperte
Tālr.: 67095405
[email protected]

 

Dalies ar ziņu