Skip to main content

Notāriem par laulības šķiršanu būs jāsniedz ziņas Iedzīvotāju reģistram

Ņemot vērā zvērinātiem notāriem piešķirtās tiesības šķirt laulību bezstrīdus gadījumos, Iekšlietu ministrija ir sagatavojusi izmaiņas citos normatīvajos aktos, paredzot notāriem pienākumu par šķirtajām laulībām informēt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP), kas šīs ziņas iekļaus Iedzīvotāju reģistrā.

Ceturtdien, 23.decembrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts „Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība”, kas nosaka, ka līdzās citiem subjektiem, kas sniedz informāciju PMLP par ziņu aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā, turpmāk būs norādīti arī zvērināti notāri, jo normatīvajos aktos viņiem paredzētas tiesības šķirt laulību bezstrīdus gadījumos.

Noteikumu projekts vēl jāsaskaņo ar Valsts Kanceleju, ministrijām un citām iesaistītajām institūcijām, bet spēkā tas varētu stāties tikai pēc izskatīšanas Ministru kabinetā.

Iedzīvotāju reģistrs ir viena no valstiski nozīmīgākajām datu bāzēm, kurā ievietota informācija par vairāk nekā 3 miljoniem personu. Reģistrs ir izveidots kā vienota valsts iedzīvotāju uzskaites sistēma, kurā tiek uzkrāta informācija par iedzīvotāju vārdu, uzvārdu, to maiņu, ģimenes stāvokli, dzīvesvietu, personu apliecinošajiem dokumentiem u.c. Atbilstoši kompetencei ziņas aktualizēšanai Iedzīvotāju reģistrā sniedz pati persona, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, tiesa, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments, dzimtsarakstu nodaļas, Bāriņtiesas, pašvaldības un to iestādes, Tieslietu ministrija, kā arī Latvijas Republikas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības un zvērināti notāri.

 

Informāciju sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
[email protected]

Dalies ar ziņu