Skip to main content

Noteiks būtiskus kapitālsabiedrību valdes locekļu atalgojuma ierobežojumus

Otrdien, 15. janvārī, Ministru kabineta sēdē lems par Valsts kancelejas ierosinātajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos, lai novērstu situāciju, ka atsevišķās valsts kapitālsabiedrībās vairākkārtīgi palielināts valdes locekļu atalgojums bez sasaistes ar uzņēmuma sasniegtajiem rezultātiem un mērķiem, kā arī neņemot vērā vidējo darba samaksu valstī.

Valsts kancelejas izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos paredz, ka valsts kapitālsabiedrībā, kuras iepriekšējā gada neto apgrozījums pārsniedz 40 miljonus latu vai kura darbojas atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumam un kuras valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi var saņemt atalgojumu arī par cita amata pildīšanu kapitālsabiedrībā, kopējais atlīdzības apmērs nedrīkst pārsniegt Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo vidējās darba samaksas apmēru par gada iepriekšējo mēnesi, kas noapaļots pilnos latos un kam piemērots koeficients, ne lielāks par 10. Atalgojuma īpatsvars par valdes priekšsēdētāja amata pienākumu izpildi kopējā atlīdzībā nedrīkst būt mazāks par 60 % no kopējās atlīdzības. Piemēram, Finanšu ministrijas (FM) prognozētā valstī strādājošo 2012. gada mēneša vidējā darba samaksa bija 478 lati, līdz ar to 2013. gadā lielajās kapitālsabiedrībās maksimālā kopējā atlīdzība valdes priekšsēdētājam varētu sasniegt 4780 latu, savukārt valdes loceklim – 4302 latus.

Saskaņā ar Valsts kancelejas izstrādātajiem grozījumiem noteikumos, nosakot atalgojumam piemērojamā koeficienta apmēru, būs jāņem vērā šādi kritēriji:

1) vidējais atalgojums nozarē un līdzīga lieluma kapitālsabiedrību (neto apgrozījums, bilances kopsumma, darbinieku skaits) valdes locekļu vidējais atalgojuma līmenis;
2) kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā;
3) vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem ekonomiskajiem un specifiskajiem (nozares politikas) mērķiem.

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēk¬resursu attīstības jautājumos Eva Upīte uzsver, ka valsts sektora atalgojuma politikai ir jānodrošina atlīdzības sasaite ar konkrētiem darba rezultātiem un sasniegtajiem mērķiem, kā arī atlīdzības noteikšanas principiem ir jābūt caurskatāmiem, pamatotiem un sabiedrībai saprotamiem. „Pēc līdzīgiem principiem ir jānodrošina atlīdzības samērīgums un sabalansētība arī valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās, lai izskaustu praksi, kad atlīdzība tiek paaugstināta, ievērojami pārsniedzot atlīdzības griestus, kādi ir objektīvi pieļaujami esošajā sociālekonomiskajā situācijā valstī,” uzsver E. Upīte.

Informāciju sagatavoja:
Signe Znotiņa – Znota
Ministru kabineta Preses sekretāre
Tālr.: 67082919, 28803639
[email protected]

 

Dalies ar ziņu