Priekšlikumi budžetam 2013


Kārlis Strēlis

• Atbalstīt papildus finansējuma piešķiršanu Rīgas pilsētas 2014.gada budžetā nepieciešamā sporta inventāra iegādei Rīgas vispārējās izglītības iestādēs 25 000 EUR apmērā.

• Atbalstīt papildus finansējuma piešķiršanu Rīgas pilsētas 2014.gada budžetā nepieciešamā inventāra iegādei Rīgas sporta skolās 2014.gadā profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai 58 000 EUR apmērā.

Baiba Brigmane

• Atbalstīt finansējuma piešķiršanu Rīgas pilsētas 2014.gada budžetā 669 000 EUR apmērā budžeta programmas„Izglītības iestāžu diennakts nometnes” un „Izglītības iestāžu atklātās dienas nometnes” īstenošanai.

• Atbalstīt papildus finansējuma piešķiršanu Rīgas pilsētas 2014.gada budžetā 801 234 EUR apmērā Rīgas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku algu palielināšanai par 10%.
 

Aigars Pētersons

• Atbalstīt finansējuma piešķiršanu Rīgas pilsētas 2014.gada budžetā vienreizējo pabalstu palielināšanai ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu, nosakot, ka vienreizējais pabalsts par pirmo bērnu ģimenei tiek izmaksāts 150 EUR apmērā, par otro bērnu 200 EUR apmērā, par trešo bērnu 250 EUR un par katru nākamo bērnu palielinot izmaksājamā pabalsta summu par 50 EUR.
(Pēdējos gados Rīgā dzimst +/- 8000 bērnu gadā. Ja pieņem, ka pirmie bērni 50% - 4000, otrie bērni – 30%-2400, trešie bērni -20% - 1600, tad kopsumma ir aptuveni 1 360 000 EUR.)
 

Ints Dālderis

• Tā kā 2014.gadā Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, bet šobrīd Rīgas pilsētai nav sava pilsētas vēstures muzeja, teātra vai simfoniskā orķestra, atbalstīt finansējuma piešķiršanu Rīgas pilsētas 2014.gada budžetā 854 000 EUR apmērā, lai Rīgas pašvaldība kultūras vajadzībām savā pārziņā pārņemtu Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeju.
 

Olafs Pulks

• Atbalstīt finansējuma piešķiršanu Rīgas pilsētas 2014.gada budžetā brīvpusdienu nodrošināšanai skolās skolēniem no daudzbērnu trūcīgām ģimenēm kopsummā 347 713 EUR apmērā.
Pēc Rīgas Sociālā dienesta datiem Rīgā ir 641 šāda ģimene, kurās kopumā ir 1446 skolēni.

• Atbalstīt finansējuma piešķiršanu Rīgas pilsētas 2014.gada budžetā sociālo darbinieku atalgojuma palielināšanai - kopsummā 469 522 EUR apmērā.
(Amata vienību skaits – 445, šobrīd paredzēti 2 347 610 EUR, kopā vajag 2 817 132 EUR, tātad vēl 469 522 EUR, tas būtu par 20%)

• Atbalstīt finansējuma piešķiršanu Rīgas pilsētas 2014.gada budžetā Rīgas teritorijā esošo bērnu rotaļu laukumu sakopšanai atbilstoši ES drošības prasībām, tai skaitā teritorijā esošo bērnu rotaļu laukumu apsekošanai atbilstoši ES drošības prasībām un datu bāzes izveidei trūkumu novēršanai - kopumā 712 000 EUR apmērā.

• Atbalstīt finansējuma piešķiršanu Rīgas pilsētas 2014.gada budžetā pilsētas ielu seguma periodiskai atjaunošanai kopsummā 5 122 500 EUR apmērā.

• Atbalstīt finansējuma piešķiršanu Rīgas pilsētas 2014.gada budžetā velojoslu, veloceliņu izveidei un riteņbraucējiem nepieciešamu infrastruktūras uzlabojumu veikšanai kopsummā 1423 000 EUR apmērā, šo finansējumu novirzot no līdzekļiem, kas paredzēti sabiedriskā transporta pakalpojumiem Rīgas pilsētā.
 

Sarmīte Ēlerte

• Atbalstīt papildus finansējuma piešķiršanu Rīgas pilsētas 2014.gada budžetā vispārizglītojošo skolu skolotājiem atlīdzības palielināšanai par 71,14 EUR uz vienu amata vienību vienā mēnesī.
(Amata vienību skaits – 3056, kopsummā nepieciešami – 2 608 846 EUR.)

• Atbalstīt papildus finansējuma piešķiršanu Rīgas pilsētas 2014.gada budžetā pirmsskolas bērnu izglītības iestāžu pedagogu atlīdzības palielināšanai – 28,46 EUR apmērā uz vienu amata vienību.
(Amata vienību skaits – 3103, kopsummā nepieciešami – 1 059 737 EUR)

• Atbalstīt papildus finansējuma piešķiršanu Rīgas pilsētas 2014.gada budžetā Rīgas privātajiem bērnudārziem, nodrošinot līdzfinansējumu par vienu bērnu 125 LVL jeb 177,86 EUR apmērā vienā mēnesī.
(Šobrīd ir 3493 bērnu, kuri apmeklē privātos bērnudārzus.125 Ls mēnesī x 8 mēneši x 3493 = 4 970 120 jeb 7 071 844 EUR ; šobrīd paredzēti 3 645 300 LVL jeb 5 186 795 EUR. Kopsummā vajag vēl 1 885 050 EUR.)

• Atbalstīt finansējuma pārdali Rīgas pilsētas 2014.gada budžetā kopsummā 130 193 EUR apmērā, lai finansētu 10 jaunu būvinspektoru štata vietu izveidi Rīgas pilsētas būvvaldē. Finansējumu jauno 10 štata vietu izveidei Rīgas pilsētas būvvaldē pārdalīt, likvidējot Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centru ar 4 štata vietām, kā arī kopumā par 2 štata vietām samazinot paredzēto jaunu štata vietu izveidi Satiksmes departamentā un par 4 štata vietām samazinot paredzēto jauno štata vietu izveidi Mājokļu un vides departamentā. Šāda finansējuma pārdale neatstāj finansiālo ietekmi uz nākamā gada budžetu.
(Birokrātijas apkarošanas centrā ir 4 amata vietas – ap 5 692 EUR gadā atalgojumus).
 

Valdis Gavars

• Atbalstīt finansējuma piešķiršanu Rīgas pilsētas 2014.gada budžetā Bieriņu apkaimē atrodošā Akmens skulptūru dārza (Slampes un Amulas ielu krustojumā) labiekārtošanai 14 229 EUR apmērā. Akmens skulptūru dārzs ir ļoti iecienīta vieta apkaimes iedzīvotājiem pastaigām ar ģimeni, kā arī daudzi iedzīvotāji atzīst to par piemērotu vietu apkaimes centra izveidei. 

Finansējums nepieciešams, lai Akmens skulptūra dārzā jau 2014.gada pavasarī izveidotu bērnu spēļlaukumu un gājēju taciņas, izvietotu velonovietnes, atkritumu urnas, t.sk. maisiņi dzīvnieku ekskrementu savākšanai un attiecīgās norādes. 
Tāpat šī vieta nākotnē būtu jāattīsta par pilnvērtīgu apkaimes centru, ar iespēju apkaimes iedzīvotājiem pulcēties gan Jāņu svinēšanai, gan apkaimes sapulču rīkošanai. Šīm nolūkam izstrādājot apkaimes centra attīstības plānu, konsultējoties ar apkaimes iedzīvotājiem.

• Atbalstīt finansējuma piešķiršanu Rīgas pilsētas 2014.gada budžetā Bieriņos esošo ielu - Abavas, Vecsaules un Makša ielu asfaltēšanai, kopsummā – 711 436 EUR apmērā.

• Atbalstīt finansējuma piešķiršanu Rīgas pilsētas 2014.gada budžetā papildus divu štata vietu izveidošanai Mājokļu un vides departamentā saistībā ar Dzīvokļu īpašnieku biedrības dibināšanu – kopsummā 25 612 EUR. Ierosinu šo summu ņemt no Birokrātijas apkarošanas birojam budžetā paredzētajiem līdzekļiem.

• Atbalstīt finansējuma piešķiršanu Rīgas pilsētas 2014.gada budžetā policijas patruļu norīkošanai darbam Rīgas kapsētās, lai novērstu pastāvošās nekārtības, huligānismu, kapu vietu inventāra zādzības un citas nekārtības. Ierosinu izveidot šim mērķim piecas štata vietas un paredzēt kopsummā 64 030 EUR.

• Atbalstīt finansējuma piešķiršanu Rīgas pilsētas 2014.gada budžetā ievērojamu cilvēku kapu pieminekļu atjaunošanai un labošanai, kā arī kultūrvēsturisko pieminekļu restaurācijai Rīgas kapsētās, īpaši Torņakalna kapsētā un Mārtiņa kapsētā – vecākajās Rīgas kapsētās - kopumā 14 229 EUR apmērā.

• Atbalstīt finansējuma piešķiršanu Rīgas pilsētas 2014.gada budžetā ēku eneorgoaudita veikšanas nodrošināšanai 100 Rīgas ēkām kopsummā 42 687 EUR apmērā.

• Atbalstīt finansējuma piešķiršanu Rīgas pilsētas 2014.gada budžetā tipveida ēku siltināšanas projektiem – 30 ēkām – kopsummā 156 516 EUR apmērā.

 

Budžeta samazinājumi:

• Atbalstīt finansējuma samazinājumu Rīgas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžetā programmā Sabiedriskā transporta pakalpojumi Rīgas pilsētā – dotācijai Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” par 5% jeb 4 250 000 EUR; pārfinansējot aizņēmumus Dienvidu tilta celtniecībai programmā Kredīta procentu nomaksa un pakalpojumu apmaksa samazināt izdevumus par 10 % jeb 3 800 000 EUR; samazināt izdevumus programmai Dzīvojamo māju (dzīvokļu) iegāde un izglītības iestāžu ēku iegāde un rekonstrukcija par 5 122 339 EUR, tādā veidā kopsummā ietaupot 13 172 339 EUR. Šie grozījumi nepieciešami, lai finansētu RD Vienotības deputātu priekšlikumus, kas palielina Rīgas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta izdevumu daļu.

Atpakaļ