Pulks: mājokļu un vides departamenta direktoram jāstrādā rīdzinieku labā

RD Vienotība deputāti ārkārtas sēdē rosināja atsaukt no amata RD Mājokļu un vides departamenta direktoru Anatoliju Aļeksejenko (Gods Kalpot Rīgao), jo deputāti uzskata, ka viņš veicot darbu, rīkojies pretēji labiem tikumiem, un šāda rīcība nav savienojama ar darba tiesisko attiecību turpināšanu.

Atklātībā nonākušais korupcijas skandāls Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldē, kas parādījis ilgstošas, sistēmiskas kontroles trūkumu nav vienīgais pārmetums. Ir pamats uzskatīt, ka ir pārkāpts likums saistībā ar Rīgas pilsētas Īres valdi, jo tai jābūt neatkarīgai institūcijai nevis Mājokļu un vides departamenta direktoram pakļautai struktūrvienībai. Kā sliktas saimniekošanas piemērs minams arī nesamērīgi dārgo sabiedrisko tualešu būvniecība Rīgā un nesakārtotais pašvaldībai piederošo brīvo dzīvokļu jautājums.

 

Komentāri: