Skip to main content

Pabriks un Pavļuts vienojas par vadlīniju izstrādi militārās jomas iesaistei ekonomikas attīstībā

Šodien, 16. maijā, tikšanās laikā aizsardzības ministrs Artis Pabriks un ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts vienojās kopīgi ar uzņēmēju organizācijām izstrādāt vadlīnijas militārās nozares ieguldījumam Latvijas Nacionālās industriālās politikas ieviešanā un ekonomikas attīstībā.

„Nacionālie bruņotie spēki ir neatņemama saimnieciskās dzīves sastāvdaļa. Valsts ieguldījumus Latvijas armijā sabiedrība daļēji saņem atpakaļ ar dažādām ekonomiskām aktivitātēm, kas tiek īstenotas, lai nodrošinātu mūsu karavīrus, radītu nepieciešamos darba apstākļus, tādēļ ir maksimāli svarīgi iespējami vairāk iesaistīt Latvijas uzņēmējus,” norāda A. Pabriks.

Savukārt D. Pavļuts uzsver, ka militārā nozare visā pasaulē veido nozīmīgu pasūtījumu daļu ražojošajam un apkalpojošam sektoram, kā arī pētniecības un tehnoloģiju attīstībai: „Arī Latvijas valsts veiktie ieguldījumi drošības un militārajos spēkos var vēl vairāk atgriezties atpakaļ ekonomikā, vienlaikus vairojot gan mūsu drošību, gan nacionālo labklājību un konkurētspēju. Vadlīniju izstrāde par to, kā militāro jomu vairāk integrēt mūsu nacionālās ekonomikas attīstībā, iecerēta ciešā sadarbībā ar nozaru organizācijām. Tas būs vairāku pušu kopdarbs, lai nodrošinātu pārnozaru sadarbību ar mērķi sekmēt Latvijas uzņēmēju un ekonomikas izaugsmi.”

Tikšanās laikā ekonomikas ministrs tika iepazīstināts ar plānotajiem Nacionālo bruņoto spēku (NBS) spēju attīstības projektiem no 2012. līdz 2024. gadam. Ministri pārrunāja savu redzējumu par aizsardzības sistēmas iespējām tautsaimniecības stimulēšanai, veicot iepirkumus NBS vajadzībām. Ministri vienojās par nepieciešamību vienlaikus sekmēt vietējo uzņēmēju dalību NATO iepirkumos. Kā būtisks ekonomikas stimulēšanas instruments tika apspriesta arī kompensācijas darījumu piemērošana aizsardzības un drošības jomas iepirkumos.

Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļa
Tālr.: 67335045
[email protected]

Dalies ar ziņu