Skip to main content

Par balvas “Senču aicinājums” ieguvējiem kļūst lauksaimnieki no Kazdangas

Sestdien, 2011. gada 15. janvārī, Jelgavas pilī notika biedrības „Zemnieku Saeima” organizētā Lauksaimnieku Jaungada balle, kurā tika pasniegta Sandras Kalnietes balva jaunajiem lauksaimniekiem „Senču aicinājums”.

Konkursa galveno balvu „Par radošu, atbildīgu, pilnvērtīgu dzīvi un ražošanu laukos” saņēma Inga un Zigmunds Kalniņi no Aizputes novada Kazdangas pagasta (z/s „Prāvāji”, i/k „Ķirši – 1”). Saņemot balvu, abi lauksaimnieki neslēpa pārsteigumu un emocijas, savukārt zālē esošie lauksaimnieki konkursa uzvarētājiem veltīja pamatīgas ovācijas.

Pasniedzot balvu, Sandra Kalniete izteica cerību, ka nākotnē Latvijas valdība vairāk atbalstīs tādas ģimenes kā Kalniņi. “Pārāk bieži, mēs, pilsētnieki aizmirstam, ka lauki nav tikai ražošana vai dārga pozīcija Latvijas budžetā. Lauki ir dzīves veids. Tieši Latvijas laukos okupācijas gados tika nosargātas mūsu tautas pamatvērtības. 1991. gada asiņainajā janvārī tie bija lauku ļaudis, kas ar savu smago tehniku piepildīja Rīgu un palīdzēja nosargāt Latvijas neatkarību. Mēs, pilsētnieki, nekad nedrīkstam aizmirst to, ko esam lauku ļaudīm parādā. Mums ir jājūt liela atbildība par katru lēmumu, kuru Rīgas varas gaiteņos pieņemam lauksaimniecības, lauku attīstības un reģionālās politikas jomās.” Sandra Kalniete citēja arī fragmentus no pieteikuma, kuru konkursam bija iesūtījuši uzvarētāju ģimenes draugi: „Jau labu laiku ar vīru esam runājuši par to, ka varam apbrīnot savus draugus Ingu un Zigmundu, kuri daudzus gadus nodarbojas ar lauksaimniecību un ir entuziasma un neatlaidības un pacietības pilni darot šo pēc mūsu domām smago, bet mūsu zemei tik ļoti svētīgo darbu. Viņu pārziņā ir augkopības nozare, dārzeņkopības nozare un karpu dīķi. Abu ģimenē aug trīs bērni – Līva, Niks un Sanija. Abi atrod arī laiku bērnu papildus izglītībai izvadājot tos pa dažādiem pulciņiem, gan pašiem apmeklēt dažādus izglītojošus kursus. Ikdienas gaitas viņi abi veic kopā ar lielu optimismu un dzīvesprieku, ne par ko nesūdzoties tikai strādājot un domājot par tālāku bērnu nākotni un attīstību. Gribam viņiem novēlēt, lai iesāktais darbs nekad neapstātos un visi iecerētie sapņi piepildītos. Lai būtu izturība un veselība darbā un, lai Latvijā būtu vairāk šādas ģimenes, kas spēj strādāt savā tēvu zemē.”

Kā sacīja Zigmunds Kalniņš: „Mēs tiešām esam pārsteigti un jūtamies kā izredzētie, jo piekrītam, ka visi konkursa dalībnieki bija pelnījuši uzvarēt – katram savā saimniecībā ir kas tāds, ar ko lepoties. Prieks, ka mūsu darbs un pūles ir novērtētas, noteikti turpināsim attīstīties un nekad nepadosimies nelabvēlīgiem apstākļiem vai sakritībām, kas liktu šķēršļus mūsu ģimenes pamatam – darbam lauksaimniecībā. Liels paldies Sandrai Kalnietei par konkursa ideju, kā arī Zemnieku Saeimai un Latvijas Avīzei par atbalstu tā realizēšanai. Ceram, ka konkursam arī turpmāk pieteiksies tik liels interesentu skaits un noteikti aicinām tajā piedalīties visus jaunos lauksaimniekus.”

Savukārt Inga Kalniņa, saņemot balvu – aicināja latviešu lauksaimniekus neiztirgot savu zemi ārvalstu uzpircējiem. Šis aicinājums tika pieņemts ar skaļiem aplausiem zālē.

Konkursa uzvarētāji saņēma tēlnieka Paula Jaunzema darināto balvu, kā arī apmaksātu trīs dienu braucienu divām personām un kādu no lielākajām Eiropas lauksaimniecības izstādēm – pēc pašu uzvarētāju izvēles. Pilnīgi visi konkursa dalībnieki saņēma veicināšanas balvas – ceļazīmi uz Jauno līderu personīgās un profesionālās izaugsmes mācībām.

Izrādot pateicību par atsaucību un uzdrīkstēšanos, arī visi žūrijas locekļi pasniedza arī simpātiju balvas:

  • Zemnieku Saeima pasniedza balvu „Cilvēks lauksaimniecības sabiedrībai” – Didzim Neimanim no Alojas novada.
  • Latvijas Avīze pasniedza balvas divās nominācijās: Marekam Bērziņam no Mazsalacas novada „Par inovāciju” un Laurai Ķigulei no Ogres novada „Par uzņēmību”.
  • Latvijas Jauno Zemnieku klubs pasniedza balvu Jurim Razživinam no Jelgavas novada „Par uzņēmību, degsmi un sparu, mērķtiecīgi darbojoties savā jomā un attīstot Latvijas lauksaimniecību”.
  • Hipotēku banka pasniedza balvu Tomam Knopem no Jelgavas novada „Par profesionālu saimniekošanu un neatlaidīgu attīstību”, savukārt Hipolīzings pasniedza balvu Jānim Jēgeram no Gulbenes novada „Par prasmīgu un tālredzīgu saimniekošanu”.
  • Lauku atbalsta dienests pasniedza balvu Raitim Unguram no Kokneses novada „Par izdomu un atraktivitāti”.
  • Latvijas Lauksaimnieku Kooperatīvu Asociācija pasniedza balvu Jānim Siliņam no Strenču novada „Par neatlaidību un stabilitāti”.
  • Latvijas Lauksaimniecības universitāte pasniedza balvu Mārtiņam Mazkristam no Dobeles novada „Par efektīvu saimniekošanu”.

Kā jau tika informēts – konkursa idejas autore ir EP deputāte S. Kalniete. Konkursa mērķis ir godināt Latvijas jaunos lauksaimniekus/lauksaimnieces. Galvenā balva tiks piešķirta cilvēkam, kurš veiksmīgi nodarbojas ar lauksaimniecību, piekopj lauku dzīvesveidu, kā arī sociāli atbildīgi veicina lauku dzīves vides saglabāšanu un attīstību.

Pirmais konkurss „Senču aicinājums” tika izsludināts 2010.gada oktobrī, sadarbojoties Eiropas Parlamenta deputātei Sandrai Kalnietei, Zemnieku Saeimai un Latvijas Avīzei. Lai arī konkurss notika pirmo reizi, tajā piedalījās 29 pretendenti no visiem Latvijas novadiem. Otrajai kārtai tika izvirzīti 22 pretendenti – no tiem 20 saimniecības žūrijas locekļi apmeklēja klātienē.
Jauno lauksaimnieku balvas konkursa žūrijā darbojās:

Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas locekle;
Maira Dzelzkalēja, Zemnieku Saeimas priekšsēdētaja vietniece;
Viesturs Serdāns, Latvijas Avīzes valdes priekšsēdētājs;
Irina Pilvere, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes dekāne;
Anna Vītola-Helviga, Lauku Atbalsta dienesta direktore;
Jēkabs Krieviņš, Hipotēku bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks;
Indulis Jansons, Latvijas Lauksaimniecības Kooperatīvu asociācijas valdes priekšsēdētājs;
Ramona Brālis, Latvijas Jauno Zemnieku kluba padomes priekšsēdētāja (arī konkursa žūrijas priekšsēdētāja).

Dalies ar ziņu