Skip to main content

Vienotības jaunatnes organizācijas vērtību deklarācija

Vienotības Jaunatnes organizācijas pamatmērķi ir veicināt jaunatnes pilsonisko iesaisti, tai skaitā līdzdalību centriskas, zinātnē balstītas politiskas veidošanā, un iestāties par demokrātiskām vērtībām, tiesiskumu un solidaritāti, kultivējot eiropeiskās identitātes attīstību līdzās nacionālai.

Tiecamies veicināt jaunatnes izglītotību par demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības
pamatprincipiem, forumlējam priekšlikumus dažādos politiskos jautājumos un piedāvājam tos partijai, kā arī veidojam spēcīgas saiknes ar jauniešiem no partnerorganizācijām ārzemēs, nodrošinot zināšanu un pieredzes apmaiņu.

Vienotības Jaunatnes organizācijas pamatvērtības ir cilvēks, demokrātija, vienlīdzība un taisnīgums; dalībniekus vieno modernais latviskums un spēja uzņemties atbildību, veidojot caurspīdīgu, zinātnē balstītu politiku!