Valdības deklarācija


Deklarācija par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbībuIevads

Partija "Vienotība", Reformu partija un Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"–"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Zaļo un zemnieku savienība, kā arī neatkarīgo deputātu grupa (Jānis Junkurs, Klāvs Olšteins, Gunārs Rusiņš, Elīna Siliņa, Jānis Upenieks, Viktors Valainis) ir vienojušies izveidot valdību, kuras darbībā tiks turpināta iepriekšējās valdības iesāktā politika, kas balstīsies uz ekonomiskās izaugsmes, stingras fiskālās atbildības, ilgtspējas un sociālās solidaritātes, kā arī nozaru savstarpējas sadarbības principiem.

Valdības prioritātes ir vērstas uz Latvijas iedzīvotāju spēju kopīgi vienoties un virzīties uz līdzsvarotu valsts attīstību atbilstoši Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam (Latvija 2030) un Latvijas Nacionālajam attīstības plānam 2014.–2020. gadam (NAP2020).

2014. gadā jāuzsāk mērķtiecīgas un efektīvas rīcībpolitikas īstenošana, lai sadarbībā ar sociālajiem un sadarbības partneriem attiecīgajā nozarē realizētu NAP2020 noteiktās prioritātes, kas vērstas uz stratēģisko mērķu – iekšzemes kopprodukta pieaugums uz vienu iedzīvotāju, ienākumu nevienlīdzības mazināšana, iedzīvotāju skaita dabiskais pieaugums – sasniegšanu.

Valsts ir noteikusi virzienus, kuros tiks veiktas investīcijas, lai vairotu ekonomisko aktivitāti, nodarbinātību reģionos un veicinātu ikviena iedzīvotāja labklājību, konkurētspēju un drošību atbilstoši sabiedrības gaidām par ekonomiski attīstītu un stabilu valsti.

Ikkatram cilvēkam jādod iespējas un izredzes rīkoties, lai vairotu savu izaugsmi un labklājību tepat Latvijā.

NAP2020 noteikto ekonomikas izrāviena saturu veido izaicinājumi, kas jāpārvar valsts, pašvaldības, mājsaimniecības un ikviena indivīda līmenī. Mums visiem kopīgi un ikkatram jāspēj atbildēt, kādas papildu kompetences apgūsim, kā uzlabosim sava veikuma produktivitāti, vai skolosim bērnus par prasmīgiem profesionāļiem izvēlētajā nozarē, kā mainīsim ieradumus un uzturēsim veselīgāku dzīvesveidu, efektīvāk un saudzīgāk izmantosim dabas resursus un cik prasmīgi veidosim attiecības ar līdzcilvēkiem. Mums jāatceras, ka darba tikums, patriotisms, pilsoniskas un demokrātiskas valsts vērtību apziņa ir būtiski priekšnoteikumi mūsu pastāvēšanai un attīstībai. Tikai šo rīcību kopums ļaus ikvienam un visiem kopā sajust darba augļus un dzīves kvalitātes uzlabošanos Latvijā.

 

Valdības izvirzītās darbības prioritātes 2014. gadā ir šādas:

1. Veidot zināšanu ekonomiku, pateicoties ieguldījumiem izglītībā un spēcīgu laikmetīgu nacionālo identitāti, nodrošinot latviešu nācijas, valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību.

2. Sekmēt sabiedrības uzticēšanos valsts varai, kas ir balstīta uz tiesiskuma stiprināšanu, sabiedrības līdzdalību valsts pārvaldes procesos un kvalitatīvu valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanu.
3. Motivēt ikvienu iesaistīties ekonomiskajās aktivitātēs, lai nodrošinātu cienīgu darbu, saņemtu atbilstošu atlīdzību un novērtējumu, mazinot ienākumu nevienlīdzību.
4. Veicināt Latvijas tautas ataudzi, veidojot demogrāfijas ceļa karti, nodrošinot atbalstu un piemērotu vidi bērnu audzināšanai un izglītošanai, lai iedzīvotāji atgrieztos Latvijā.
5. Stiprināt piederību Latvijai un nacionālo identitāti sabiedrībā un diasporā, sekmējot sabiedrības saliedētību un veicinot latviešu valodas lietojumu. Stiprināt ārvalstīs dzīvojošo Latvijas pilsoņu saites ar dzimteni.
6. Nodrošināt Latvija2030 un NAP2020 prioritāšu pārnešanu Eiropas Savienības fondu investīciju aktivitātēs, efektīvākas ES fondu sistēmas ieviešanu un investīciju uzsākšanu, lai īstenotu ekonomikas izrāvienu un darbavietu radīšanu.
7. Pabeigt gatavošanos Latvijas 2015. gada prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē, definējot prezidentūras virsmērķus un politiskās prioritātes un izveidojot nepieciešamo institucionālo un loģistikas atbalsta struktūru kā investīciju Latvijas nākotnes konkurētspējas palielināšanai.
8. Stiprināt reģionus un nodrošināt to attīstību.
9. Turpināt uzlabot uzņēmējdarbības vidi, mazinot administratīvo slogu, nodrošinot Latvijas uzņēmēju un ārvalstu investoru tiesību aizsardzību un pilnveidojot maksātnespējas tiesisko regulējumu.
10. Īstenot pasākumu "Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014".
11. Pabeigt Zolitūdes traģēdijas lietas izmeklēšanu un no Būvniecības likuma izrietošo normatīvo aktu izstrādi un būvnormatīvu ieviešanu, nodrošinot sabiedrības drošību un aizsardzību.

Īstenojot valdības izvirzītās prioritātes, apņemamies pildīt šādus uzdevumus:

I. Cilvēkkapitāls

Labklājība
Izglītība, zinātne, sporta, jaunatnes un valodas politika
Veselība

II. Inovatīva un efektīva ekonomika

Makroekonomiskā stabilitāte un valsts budžets
Eiropas Savienības fondu investīciju plānošana
Nodokļi un ēnu ekonomikas apkarošana
Industriālā (nozaru) politika un inovācijas
Finanšu nozare
Uzņēmējdarbības vide, investīcijas un nodarbinātība
Enerģētika konkurētspējīgai ekonomikai
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
Transports, infrastruktūra un sakari
 

III. Efektīva teritoriju pārvaldība, vide un dabas kapitāla saglabāšana

IV. Pārvaldība

Tiesiskuma stiprināšana
Sabiedrības drošība
Valsts pārvalde
 

V. Kultūrtelpa

VI. Latvija pasaulē
Ārpolitika
Aizsardzība
Latvijas tēls un saikne ar tautiešiem
 

Ministru prezidente Laimdota Straujuma
Aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis
Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs
Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
Finanšu ministrs Andris Vilks
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete
Kultūras ministre Dace Melbārde
Labklājības ministrs Uldis Augulis
Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
Tieslietu ministre Baiba Broka
Veselības ministre Ingrīda Circene
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Einārs Cilinskis
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs