Skip to main content

MŪSU VĒRTĪBAS

VIENOTĪBA ir labēji centriska partija, kuras biedrus vieno kopīgas vērtības. Mēs esam vienoti izpratnē par godīgu, atbildīgu un kompetentu politiku. Mēs esam patriotiska, globāliem izaicinājumiem gatava un atvērta partija, kuras mērķis ir celt Latvijas tautas labklājību. Mūsu uzdevums ir rūpēties par ilgtspējīgu un līdzsvarotu valsts attīstību. VIENOTĪBA veido Latviju par nacionālu, eiropeisku un demokrātisku valsti, kuras sabiedrība būtu izglītota, vesela un droša par nākotni. Mēs iestājamies par saliedētu, stipru un vienotu sabiedrību.

Cilvēks

Ikviens cilvēks ir vērtība, ikkatrs ir sadzirdēts un novērtēts. Mēs veidojam Latviju, kurā cilvēki spēj piepildīt savus dzīves mērķus, būt brīvi, radoši un veiksmīgi. Latvija augstu novērtē zinātnes un inovāciju sasniegumus un ir atvērta visam labākajam, ko spēj sniegt mūsdienu pasaule. Ikvienam ir pieejama veselības aprūpe, mūsdienīga un konkurētspējīga izglītība, personīgas izaugsmes iespējas un kvalitatīvi publiskie pakalpojumi. Sabiedrības stūrakmens ir ģimene, kurā aug spēcīga un mūsdienīga jaunā paaudze, balstoties uz dzimtas saknēm un dzīves pieredzi.

Patriotisms

Mēs esam lepni par Latviju. Latvija ir un būs izdevusies valsts, kuras izaugsme ir pamats iedzīvotāju labklājībai. Mūsu patriotisms ir praktiskā darbā. Mēs redzam Latviju kā nacionālu, sociāli taisnīgu valsti, kas aizstāv demokrātiju un tās vērtības. Dalība Eiropas Savienībā un NATO aliansē ir mūsu drošības garants, Latvija aktīvi tajās līdzdarbojas. Globāli spēcīga un iekšēji vienota Eiropas Savienība ir būtiska Latvijas attīstībai. Latvijas sabiedrību redzam vienotu, iekļaujošu, izglītotu un tolerantu.

Uzņēmīgums

Mēs esam par sociāli atbildīgu tirgus ekonomiku. Latvijai ir vajadzīgi uzņēmīgi cilvēki ar ambicioziem mērķiem: uzņēmēju iniciatīva ir viens no Latvijas izaugsmes priekšnoteikumiem. Mēs veidojam taisnīgus noteikumus visiem tirgus dalībniekiem, nodrošinot starptautiski konkurētspējīgu izglītību, godīgu konkurenci un uzņēmējdarbību veicinošu vidi. Ilgtspējīga tautsaimniecības politika sekmē jaunu vērtību radīšanu. Mēs atbalstām pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, ko raksturo jaunas tehnoloģijas, inovācijas, resursu taupīšana, virzība uz ekoloģisku lauksaimniecību un tīru vidi. Nodokļu politika tiek veidota vienkārša, saprotama, viegli administrējama un taisnīga. Valsts budžeta pamatā ir ilgtspējīgas izaugsmes un saprātīgas fiskālās disciplīnas princips.

Mūsdienīgs latviskums

Mēs izmantojam savas priekšrocības, paliekot uzticīgi valsts pamatvērtībām. Savas identitātes apziņa mūsdienu pasaulē ir pozitīvs resurss. Latviskums iegūst, mums tiecoties uz Eiropas izcilību visās jomās, veidojot Latviju par Ziemeļvalstu reģiona inovāciju, radošuma, uzņēmības un kultūras centru. Latviskums ir mūsu nācijas identitātes pamats, tas ļauj mums justies spēcīgiem un pārliecinātiem par savu vietu atvērtā, modernā pasaulē. Latviešu valoda ir visu Latvijas iedzīvotāju saziņas un demokrātiskās līdzdalības valoda, savukārt kultūra un tradīcijas vieno mūsu iedzīvotājus. Latvijai ir piederīgi visi mūsu cilvēki – gan Latvijā, gan šobrīd ārpus valsts dzīvojošie.

Taisnīgums

Valsts vara kalpo tautai. Mēs esam par neatkarīgu tiesu un taisnīgu likuma varu, par atbildīgu un profesionālu valsts un pašvaldību pārvaldi sabiedrības labā. Pilsoniska sabiedrība un izglītoti vēlētāji ir nozīmīga politisko procesu sastāvdaļa. Mēs esam par skaidru un atklātu sabiedrības interešu pārstāvību. Sociālais taisnīgums un solidaritāte ir civilizētas politikas pamatprincipi.

Nodokļu pārdale ir taisnīga – mēs esam par vienādām iespējām visiem, mazinot nevienlīdzību sabiedrībā. Vienlaikus būtiska loma ir nodokļu nomaksas sasaistei ar valsts pakalpojumu saņemšanu. Demokrātijas vērtības ir mūsu nacionālās pašapziņas pamats, tajā balstās visu Latvijas pilsoņu uzticība un lojalitāte mūsu valsts varai.

Ja mūsu vērtības sakrīt, stājies partijā!

VIENOTĪBA ir atvērta ikvienam, kuram tuvas mūsu vērtības: taisnīgums, uzņēmība, moderns latviskums un patriotisms. Partijas biedru un darītāju rindās gaidīti gan kungi, gan dāmas, gan jaunieši, gan seniori, gan pilsētnieki, gan laucinieki. Arī fizisks attālums vairs nav šķērslis – šī ir digitāla partija, kurā attālināti iespējams gan diskutēt, gan balsot kongresos, gan gatavoties savam startam vēlēšanās.

Ja atbalsti Vienotības vērtības, kļūsti par mūsu biedru.