Skip to main content

Plāno pārdot Latvijas Valsts mērnieka pamatkapitāla daļas

Šodien, 9. decembrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts rīkojuma projekts par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts mērnieks” (turpmāk – LVM) pamatkapitāla daļu pārdošanu. Rīkojuma projektu izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti.

Kā teikts projekta anotācijā, LVM pamatkapitāla daļu atsavināšanas mērķis ir pārtraukt valsts komercdarbību mērniecības jomā un pārdot pamatkapitāla daļas privātpersonai. Pārdošanu veiks valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra”., kura savukārt pārdos 571 900 pamatkapitāla daļas ar nominālvērtību – Ls 1.

Vienlaikus šodien tika izsludināti arī grozījumi likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos”” un „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”.

Saskaņā ar tiem LVM pabeigs visus uzsāktos par valsts budžeta līdzekļiem veicamos zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus līdz 2012. gada 1. janvārim un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu par valsts budžeta līdzekļiem organizēšana tiks nodota Valsts zemes dienestam. Ja šajā termiņā kādi no minētajiem darbiem tomēr netiks pabeigti, LVM nodos Valsts zemes dienestam ar šiem darbiem saistītās lietas un to izpildei saņemto finansējumu.

Rīkojuma projekts nodots saskaņošanai Finanšu un Ekonomikas ministrijām, kā arī Valsts kancelejai.

Ar rīkojuma projektu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.

 

Informāciju sagatavoja:
Laura Pakalne
TM Administratīvā departamenta pārstāve
Tālr. 67036712
[email protected]

Dalies ar ziņu