Skip to main content

Precizēts rīcībspējas jēdziens

Valdība vienojusies apstiprināt sagatavotos precizējumus Bāriņtiesu darbības noteikumos un Audžuģimeņu noteikumos. Tas darīts, lai rīcībspējas tiesisko regulējumu ieviestu atbilstoši Civillikumā, Civilprocesa likumā un Bāriņtiesu likumā šogad izdarītajām izmaiņām.

Tas nozīmē, ka cilvēkiem ar ierobežotu rīcībspēju būs tiesības pretendēt uz audžuģimenes statusa piešķiršanu. Cilvēkam ar ierobežotu rīcībspēju, kā jebkuram citam cilvēkam, lai viņš varētu iegūt audžuģimenes statusu, būs jāatbilst vairākiem kritērijiem, kas noteikti Audžuģimeņu noteikumos.

Piemēram, bāriņtiesa vērtēs cilvēka motivāciju kļūt par audžuģimeni, spējas pienācīgi aprūpēt bērnu u.c. Ja cilvēks neatbildīs šiem kritērijiem, bāriņtiesa audžuģimenes statusu nepiešķirs. Tāpat atbilstoši grozījumiem Civillikumā precizēts termins „bērna aprūpes tiesību atņemšana". Tas aizstāts ar terminu „aizgādības tiesību pārtraukšana".

Iepriekšminēto paredz otrdien, 18.jūnijā, valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta Bāriņtiesu darbības noteikumos un Audžuģimeņu noteikumos.

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajiem datiem, 2013.gada 1.javārī Latvijā bija 2357 rīcībnespējīgi cilvēki. No 2013.gada 1.janvāra šie cilvēki uzskatāmi par personām ar ierobežotu rīcībspēju.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
LM Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

Dalies ar ziņu