Skip to main content

Premjers uzdod IzM iesniegt informāciju studiju programmu akreditācijas jautājuma atrisināšanai

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis rezolūcijā Izglītības un zinātnes ministrijai (IzM) uzdevis nekavējoties sagatavot un līdz 28. februārim iesniegt Valsts kancelejā virkni dokumentu, lai 5. marta valdības sēdē varētu izskatīt studiju programmu licencēšanas un studiju virzienu akreditācijas jautājumus, un novērstu situāciju, kurā augstskolas nav tiesīgas studentiem izsniegt akreditētus augstākās izglītības diplomus.

Premjers IzM uzdevis iesniegt detalizētu informāciju par Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” uzraudzības un kontroles gaitu visās projekta īstenošanas stadijās, konkrēti norādot konstatētās nepilnības, par tām atbildīgās ministrijas un tās padotības iestāžu amatpersonas, kā arī priekšlikumus nepilnību novēršanai.

Tāpat premjers no ministrijas sagaida detalizētus priekšlikumus, lai nodrošinātu studiju programmu licencēšanu un studiju virzienu akreditāciju Augstskolu likumā noteiktajā termiņā un šim mērķim paredzēto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

IzM jāsagatavo un jāiesniedz valdībai arī detalizēta informācija par Vācijas augstākās izglītības akreditācijas aģentūras uzdevumiem un kompetenci akreditācijas procesā, kā arī ar to slēdzamo līgumu projektus.

Ministrijai līdz 28. februārim jāiesniedz arī priekšlikumi par nepieciešamajiem pasākumiem, lai turpmāk uzlabotu ministrijas kā atbildīgās iestādes pārziņā esošo ES fondu projektu uzraudzību un kontroli jau no projektu izstrādes un sagatavošanas posmiem, īpašu uzmanību pievēršot iespējamo interešu konflikta situāciju novēršanai.

Papildus informācija:
Mārtiņš Panke
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālr.: +371 67082865, +371 26556965
[email protected]

 

Dalies ar ziņu