Skip to main content

Publisko ES fondu plānošanas dokumentu projektu otrās versijas

Finanšu ministrija (FM) šonedēļ publiskoja 2014.-2020. gada Eiropas Savienības (ES) fondu perioda plānošanas dokumentu projektu – Partnerības līguma un Darbības programmas „Nodarbinātība un izaugsme”– otrās versijas, par kurām tiks turpināta diskusija ar nozaru ministrijām un partneriem. Paralēli dokumentu projekti tika iesniegti neformālai izskatīšanai Eiropas Komisijā (EK). Jāatzīmē, ka Latvija ir pirmā ES dalībvalsts, kas neformāli iesniegusi EK nākamā perioda Darbības programmu, un EK ir uzteikusi iesniegtā Partnerības līguma projekta kvalitāti.

„ES fondu 2014.-2020. gada perioda investīcijas būs nozīmīgs instruments nodarbinātības un izaugsmes veicināšanā Latvijā. Lai pilnībā izmantotu ES fondu sniegtās iespējas, nākamajā periodā īpaši svarīgi ir fokusēti un rezultatīvi ES fondu ieguldījumi, kā arī vienkārša un finansējuma saņēmējiem draudzīga ieviešanas sistēma. EK ir izteikusi atzinību par Latvijas speciālistu profesionalitāti un plānošanas dokumentu projektu kvalitāti, tādējādi esam sevi pierādījuši kā nopietnu partneri ar stratēģisku redzējumu nākamo septiņu gadu ES fondu investīciju plānošanā. Paldies kolēģiem, nozaru ministrijām un partneriem par līdz šim veikto ieguldījumu plānošanas dokumentu projektu izstrādē, un turpināsim intensīvu darbu pie nākamā perioda plānošanas gan valstī iekšēji, gan sarunās ar EK”, norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

Lai nonāktu pie dokumentu gala versijām, vēl nepieciešamas iekšējas diskusijas ar ministrijām un partneriem, tai pat laikā ir svarīgi iespējami ātri uzsākt neformālu dokumentu projektu skaņošanu ar EK. Neformālā izskatīšana nodrošinās kvalitatīvāku plānošanas dokumentu sagatavošanu un mazinās iespēju saņemt būtiskus EK komentārus oficiālās izskatīšanas ietvaros, kas kavētu plānošanas dokumentu apstiprināšanu un ieviešanu. Savlaicīga neformālā komunikācija ir priekšnosacījums iespējami ātrākai 2014.- 2020. gada ES fondu perioda uzsākšanai.

Līdzšinējās konsultācijas ar EK ir bijušas konstruktīvas un sekmīgas, tomēr turpmākajās sarunās vēl plānotas konceptuālas diskusijas par investīciju sadalījumu transporta nozarei un inovāciju veicināšanai, plānoto investīciju sasaisti ar darbavietu radīšanu, kā arī uzņēmējdarbībā, pētniecībā un inovācijās plānoto ieguldījumu sasaisti ar viedas specializācijas stratēģiju un Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēm.

Nākamā perioda Partnerības līgums aptvers piecu ES fondu plānošanu – Eiropas Sociālo fondu, Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku atbalstam un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu. Visi kopā fondi tiks saukti par Eiropas Strukturālajiem un investīciju fondiem. Darbības programma „Nodarbinātība un izaugsme” aptvers pirmos trīs fondus, bet lauksaimniecības un jūrlietu fondiem atsevišķu darbības programmu gatavo Zemkopības ministrija.

Plānošanas dokumentu projekti pieejami mājaslapas „www.esfondi.lv” sadaļā „2014.-2020. gads”. Atbilstoši izstrādātajam laika grafikam Latvija oficiāli iesniegs 2014.-2020. gada ES fondu perioda plānošanas dokumentus EK līdz 2013. gada beigām.

Informāciju sagatavoja:
Kaspars Valtmanis
Komunikācijas nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67083880
[email protected]

 

Dalies ar ziņu