Skip to main content

RD opozīcijas spiediena rezultātā NĪN atlaides ģimenēm un NVO tiks piešķirtas jau no nākamā gada

Mūsu priekšlikumu noraidīja jau otro reizi, tomēr pozīcija apsolīja, ka šī gada 18. decembrī mūsu priekšlikumus iesniegs kā savus un tad atbalstīs, informē RD Vienotība frakcijas vadītājs Olafs Pulks.

Deputāts Valdis Gavars bija iesniedzis vairākus priekšlikumus sasitošajos noteikumos par NĪN atlaižu piešķiršanu, tādējādi palielinot atlaižu apmēru un paplašinot atvieglojumu saņēmēju loku.

Ņemot vērā ekonomisko situāciju Rīgā un papildinot valsts nospraustās prioritātes demogrāfiskās situācijas uzlabošanai, kā arī sniegtu lielāku atbalstu ģimenēm ar bērniem, saistošajos noteikumos paredzēts ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem, kuri vēl nav sasnieguši 19 gadu vecumu, līdzšinējo 50% vietā piešķirt 90% lielu nodokļa atlaidi.

Pamatojoties uz nevalstiskā sektora pārstāvju lūgumu, Gavars rosināja piešķirt NĪN atlaidi biedrībām un nodibinājumiem, kuriem piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss un kuri nomā pašvaldībai piederošās telpas.

Tāpat arī tika rosināts piešķirt NĪN atlaides akreditētu privāto muzeju darbības nodrošināšanai un paplašināt to personu loku, kam nodrošināta iespēja saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides par nekustamo īpašumu, kuru izmanto izglītības, sporta, kultūras un sociālo iestāžu darbības nodrošināšanai.

Visus iesniegtos priekšlikumus deputāts Valdis Gavars bija iesniedzis jau 2012. gada janvārī, tādēļ savā runā deputāts pauda nožēlu, ka rīdziniekiem tik ilgi nākas gaidīt uz pašvaldības atbalstu, kā dēļ jau veselu gadu iedzīvotāju būtu varējuši saņemt papildus nodokļa atlaides.

Vakar, 27. novembrī, notikušajā Rīgas domes ārkārtas sēdē tika skatīts partijas „Vienotība” Rīgas domes deputātu frakcijas priekšlikums piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides vairākām iedzīvotāju kategorijām jau no 2013. gada janvāra.

Papildus informācija:
Valdis Gavars
Tālr.: 25486042
Olafs Pulks
Tālr.: 29450254

Informāciju sagatavoja:
Ieva Graudiņa-Šutko
Partijas „Vienotība” deputātu frakcijas referente
Tālr.: 26189652
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu