Skip to main content

RD „Vienotība”: Ušakovs liedz rīdziniekiem iesaistīties pašvaldības darbā

Rīgas domes frakciju bloka „Vienotība” deputāti uzskata, ka Rīgas domes vadība, nepublicējot likumā noteiktos paziņojumus par Rīgas domes patstāvīgajās komitejās un Rīgas domes sēdēs izskatāmajiem jautājumiem, apzināti ierobežo rīdzinieku tiesības iesaistīties pašvaldības darbā.

Latvijas Republikas Satversmes 101. pants nosaka, ka „ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā”. Tāpat Rīgas domes priekšsēdētājam ir jāievēro likuma „Par pašvaldībām” 27. pants, kas nosaka, ka „paziņojums par domes kārtējās sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās sēdes izliekams redzamā vietā domes ēkā vai pie tās un publicē pašvaldības mājas lapā internetā”.

Likuma „Par pašvaldībām” 56. pants nosaka, ka komiteju sēdes ir atklātas.

Taču ne Rīgas pašvaldības portālā www.riga.lv , ne Rīgas domes foajē, ne citur rīdziniekiem publiski pieejamā vietā nav pieejama informācija par Rīgas domes patstāvīgo komiteju sasaukšanu un tajās izsludināto darba kārtību, tāpat nav pieejama informācija arī par Rīgas domes sēdēs izskatāmajiem jautājumiem.

„Viens no svarīgākajiem principiem pašvaldības darbā ir vietējo iedzīvotāju informēšana un iesaistīšana pašvaldības pārvaldē, tas raksturo pašvaldības demokrātijas attīstību”, norāda frakcija bloka „Vienotība” deputāti, aicinot Ušakovu nodrošināt likumā noteiktās iedzīvotāju tiesības uz informācijas pieejamību.

Papildus informācija:
Juris Viņķelis
Tālr.: 29243996

Informāciju sagatavoja:
Kristīna Ancāne
Rīgas domes bloka "Vienotība"
deputātu palīdze
Tālr.: 25486049

 

Dalies ar ziņu