Skip to main content

Rosina pagarināt periodu, kurā dota priekšroka lauksaimniecības un meža zemi iegadāties Latvijas pilsoņiem

Partijas „Pilsoniskā savienība” (PS) Saeimas deputāti Anna Seile, Ilma Čepāne, Kārlis Šadurskis un G. Laicāns, kā arī Jaunā laika (JL) deputāts Madars Lasmanis š.g. 20. septembrī iesnieguši Saeimas Prezidijam grozījumus likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos””, ierosinot par trīs gadiem pagarināt pārejas periodu, kurā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pilsoņiem vēl nebūs tiesības bez ierobežojumiem iegūt īpašumā lauksaimniecības un meža zemi Latvijā.

Tas tiek rosināts, lai atbalstītu Latvijas pilsoņu iespējas iegādāties šo zemi laikā, kad mūsu valstī pirktspēja ir mazinājusies un esam īpaši ieinteresēti konkurētspējīgu lauku saimniecību attīstīšanā.

„Lauksaimniecība ir viena no nozīmīgākajām nozarēm Latvijā, kura dod darba iespējas lauku apvidos, nodrošina nepieciešamos iztikas līdzekļus ģimenēm, un arī pārtikas produktu eksportam ir nozīmīga vieta Latvijas tautsaimniecībā, tāpēc šis jautājums ir tik būtisks,” uzsver PS Saeimas frakcijas priekšsēdētāja A. Seile.

Pašlaik spēkā esošais likums paredz, ka ES dalībvalstu pilsoņi var iegādāties lauksaimniecības un meža zemi tikai gadījumos, ja tie vismaz trīs gadus nepārtraukti dzīvo Latvijā un vismaz trīs gadus pēc kārtas ir aktīvi nodarbojušies ar lauksaimniecību. Tādējādi pārējiem ES pilsoņiem ir liegta iespēja pārejas periodā brīvi iegādāties lauksaimniecības un meža zemi Latvijā.

Saeimas deputāti, kuri iesnieguši minētos grozījumus, ir izmantojuši iespēju pagarināt šo aizliegumu vēl par trīs gadiem, jo to pieļauj nosacījumi, kas minēti Latvijas pievienošanās līgumā ES, ja ir konstatēti nopietni traucējumi lauksaimniecības un meža zemes tirgū Latvijā.

Kā jau minēts, galvenie apsvērumi, kas mudinājuši par trim gadiem pagarināt pārejas periodu, kurā Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem vēl nebūs tiesības bez ierobežojumiem iegūt īpašumā lauksaimniecības un meža zemi, ir tas, ka ekonomiskās lejupslīdes periodā mūsu pilsoņi – fiziskās un juridiskās personas – nespēj konkurēt ar ārzemniekiem zemes tirgū.

Pašlaik, kā zināms, vienas lauksaimniecībā izmantotās zemes vienības vidējā platība ir tikai 7,5ha, un tas nenodrošina konkurētspējīgu saimniecību nostiprināšanos Latvijā.

Atbalstu PS deputātu iesniegtajiem grozījumiem izteikušas lielākā daļa Saeimas frakciju.

Dace Balode
PS preses sekretāre
Tālrunis: 67087475, 29289491
www.pilsoniska-savieniba.lv

Dalies ar ziņu