Skip to main content

Sociālie partneri diskutēs par minimālās mēneša darba algas apmēru 2013. gadā

Labklājības ministre Ilze Viņķele ceturtdien, 5. jūlijā, piedalīsies Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē, kurā debatēs par Labklājības ministrijas (LM) sagatavoto ziņojumu Priekšlikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru 2013. gadā.

LM piedāvā 2013. gadā saglabāt minimālo mēneša darba algu pašreizējā 200 latu apmērā, lai veicinātu mazāk kvalificēto bezdarbnieku pēc iespējas ātru integrēšanos darba tirgū un strukturālā bezdarba riska mazināšanu. Minimālās mēneša darba algas saglabāšanu 200 latu apmērā 2013. gadā atbalsta arī Ekonomikas ministrija saskaņā ar veikto analīzi par ekonomisko situāciju valstī un Finanšu ministrija saskaņā ar analīzi par minimālās mēneša darba algas pieauguma ietekmi uz tautsaimniecību un valsts budžetu.

LM uzsver, ka 2011. gada novembrī, atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, privātajā sektorā Rīgā vidējā bruto darba alga bija 496 lati, sabiedriskajā sektorā 583 Ls, kamēr Latgales reģionā vidējā bruto darba alga privātajā sektorā bija 299 lati, sabiedriskajā sektorā 362 Ls. Savukārt minimālo mēneša darba algu nosaka, lai aizsargātu darbinieku grupu ar zemāko kvalifikācijas līmeni un darba ražīgumu.

Vienlaikus, atbilstoši 2013. gada darba laika kalendāram, LM rosina no 1,189 Ls uz 1,203 Ls precizēt minimālo stundas tarifa likmi. Šādi precizējumi jāveic, jo 2013. gadā darba stundu skaits darbiniekiem, kas strādā normālu darba laiku (40 stundas nedēļā) ir 1995 stundas un gada vidējais darba stundu skaits ir 166,25 stundas (2011. gadā – 168,17 stundas).

Saskaņā ar statistikas datiem 2011.gada decembrī strādājošo skaits, kuri saņēma mazāk par minimālo darba algu un minimālās mēneša darba algas apmērā bija 196,5 tūkst. cilvēku no darba ņēmēju kopskaita jeb 24,8%, tai skaitā privātajā sektorā – 167,6 tūkst. cilvēku (31,5%) un sabiedriskajā sektorā – 26,8 tūkst. cilvēku (10,7%). Centrālā statistikas pārvalde sabiedriskajā sektorā neiekļauj sabiedriskās organizācijas – nodibinājumus, biedrības, fondus, politiskās un reliģiskās organizācijas.
Atgādinām, ka valdība 2011. gada martā apstiprināja LM izstrādāto koncepciju par minimālās mēneša darba algas noteikšanu turpmākajiem gadiem. Tā paredz, ka minimālo algu jāpārskata vienu reizi gadā. Tās apmēru un ieviešanas datumu nākošajā kalendārajā gadā jāsaskaņo ar sociālajiem partneriem NTSP sēdē pirms lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā.
No 2011. gada 1. janvāra valstī minimālā mēneša darba alga ir 200 lati un minimālā stundas tarifa likme ir 1,189 lati.

Sēde plkst. 15:00 sāksies Ministru kabineta Zaļajā zālē, Rīgā, Brīvības bulvārī 36.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu