Skip to main content

Tieslietu ministrs tiekas ar LDDK

Trešdien, 24. novembrī, tieslietu ministrs Aigars Štokenbergs tikās ar Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektori E.Egli un informēja viņu par Tieslietu ministrijas izstrādātajiem grozījumiem uzņēmējdarbības vides uzlabošanai. Grozījumi paredz atteikties no subjekta reģistrācijas apliecības izsniegšanas papīra formā.

„Reģistrācijas apliecības pieprasīšanai rakstveida formā nav juridiska pamatojuma, un tas ir papildu birokrātisks šķērslis uzņēmējiem. Juridisks spēks ir informācijai, kas reģistrēta komercreģistrā, līdz ar to šī informācija būtu jāiegūst tieši no Uzņēmumu reģistra, neapgrūtinot uzņēmējus,” norādīja tieslietu ministrs. Lai īstenotu iecerēto projektu, jāveic grozījumi vairākos normatīvajos aktos, tai skaitā Muitas likumā, Rīgas brīvostas likumā, Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā un citos.

Tāpat plānots veikt grozījumus ar mērķi negodprātīgām personām uz laiku liegt iespēju iesaistīties komerctiesiskās aktivitātēs, piemēram, ieņemt valdes locekļa amatu kapitālsabiedrībā. Ar grozījumiem tiks precizēta Uzņēmumu reģistra kompetence, paredzot, ka persona, kurai ir noteikts aizliegums ieņemt amatu komercsabiedrībā vai aizliegums veikt komercdarbību, nevar tikt ierakstīta komercreģistrā vai tiek izslēgta no komercreģistra. Plānots pārskatīt arī pārkāpumus, par kuriem var tikt piemērots aizliegums veikt komercdarbību vai ieņemt amatus komercsabiedrībā.

Tieslietu ministrija ir iecerējusi arī stiprināt SIA pamatkapitāla daļu atsavināšanas drošību, novēršot situācijas, kad, viltojot daļas īpašnieka parakstu vai valdes ļaunprātīgas rīcības rezultātā, nelikumīgi tiek veikta dalībnieku maiņa SIA.

A. Štokenbergs informēja, ka jau tuvākajā laikā Tieslietu ministrija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinās informatīvā ziņojuma projektu un likumprojektu par nepieciešamajām izmaiņām, lai šos jautājumu sakārtotu. Tāpat viņš norādīja, ka ministrija arī turpmāk pētīs, kā uzlabot uzņēmējdarbības vidi, lai veicinātu Latvijas ekonomikas atveseļošanos.

E. Egle pauda gandarījumu par Tieslietu ministrijas darbu strukturālo reformu īstenošanā.

Papildus tika pārrunāti tādi jautājumi kā izmaksu efektivitāte publisko pakalpojumu nodrošināšanā, turpinot sarunas par oficiālo publikāciju. Tika diskutēts arī par administratīvā sloga un sodu samērīgumu, lai nodrošinātu uzņēmumiem drošību un tiesisku biznesa vidi straujo pārmaiņu laikā.

Abas puses vienojās turpināt sadarbību pie grozījumu izstrādes Komerclikumā.

Dalies ar ziņu