Skip to main content

UZMANĪBU!!!! Kā webā likt relīzi/info

! Relīzes teksts tiek likts caur ikonu ar T burtiņu – Paste as plain text.

! Block Justify taisnās teksta malas

! Katra rindkopa ar atstarpi no iepriekšējās rindkopas

! Rindkopas BEZ atkāpes

! Visi e-pasti un web adreses jāsalinko:
a) adreses: Insert/Edit link, aizpildīt URL lodziņu ar web adresi, Target New Window (_blank)
b) e-pasti: Insert/Edit link, aizpildīt URL lodziņu ar e-pastu, Target New Window (_blank), Protocol mailto://

!Tekstā minot vārdu un uzvārdu, tas pirmo reizi ir jāmin pilnā formā, piem., Līva Vītola, pēc tam jālieto saīsinātā forma, piem., L. Vītola, ievērojot, ka starp punktu un uzvārda pirmo burtu ir atstarpe.

! Ilustratīvajam attēlam jāpievieno atsauce.

! Ilustratīvā materiāla izmēri px 715×396

!Augšupielādējot bildes arhīvā, lūdzu, aprakstīt tās ar atslēgvārdiem (arī gada skaitli un autoru, ja tas ir būtiski), lai nepieciešamības gadījumā šos foto attēlus varētu sameklēt un izmantot arī citiem mērķiem vai relīzēm.

! Relīzes noslēgumā Italic fontā info par ziņas sagatavotāju pēc parauga:
Informāciju sagatavoja:
Līva Vītola
VIENOTĪBAS web redaktore
+371 26666847
[email protected]

 

Dalies ar ziņu