Skip to main content

Uzsāks atteikšanos no Valsts policijai neraksturīgo funkciju izpildes

Ceturtdien, 14. aprīlī, iekšlietu ministre Linda Mūrniece atbalstīja vairākus Iekšlietu ministrijas atlīdzības reformas un darba kvalitātes uzlabošanas darba grupā izskatītus Valsts policijas (VP) priekšlikumus, lai uzsāktu atteikšanos no VP neraksturīgu funkciju izpildes.

Lai optimizētu VP resursu izmantošanu, iekšlietu ministre ir atbalstījusi VP priekšlikumu par daļēju atteikšanos no konvojēšanas uz tiesu. Savukārt konvojēšanu kriminālprocesuālo darbību nodrošināšanai joprojām veiktu VP.
Līdzās tam tiks izvērtēts arī jautājums par atteikšanos no apsardzes nodrošināšanas objektos, kuros likumdošanā tas policijai nav paredzēts. Papildus tam, izvērtējot objektus, kuru tiesiskais valdītājs ir Iekšlietu ministrija un kurus šobrīd apsargā VP amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi, turpmāk varētu apsargāt darbinieki, ar kuriem slēgtu darba līgumus.

Vienlaicīgi L.Mūrniece ir uzdevusi uzsākt grozījumu izstrādi likumā „Par tiesu varu”, lai atteiktos no tiesu kārtībnieku funkcijas. Šo funkciju var nodrošināt ar privāto apsardzes struktūru piesaistīšanu. Tādējādi arī tiktu īstenots valsts pārvaldes funkciju audita ieteikums par atsevišķu šobrīd valsts iestāžu īstenoto funkciju nodošanu privātpersonām.
Tāpat ņemot vērā VP Kriminālistikas pārvaldes (VP KP) jomu pārklāšanos ar Tieslietu ministrijas Valsts tiesu ekspertīžu biroja (VTEB) veiktajām ekspertīzēm, iekšlietu ministre atbalsta šo iestāžu apvienošanu un to padotības noteikšanu Iekšlietu ministrijai. Šajā gadījumā tiks nodrošināta līdzekļu ekonomija, ņemot vērā to, ka VP KP struktūrai būtu nepieciešams pievienot tikai vienu nodaļu – auto tehnisko ekspertīžu nodaļu, jo pārējās VTEB veiktās ekspertīzes atbilst VP KP veikto ekspertīžu specifikai.Informāciju sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
[email protected]

 

Dalies ar ziņu