Skip to main content

Vaidere: ar Zaļo kursu būsim klimata līderi, tomēr Eiropa nevar ilgi skriet pa priekšu bez pārējiem

Eiropas Komisijas šodien prezentētā Eiropas Zaļā kursa panākumus noteiks tas, kā ieceres emisiju samazināšanai tiks ieviestas praksē, uzskata Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere. Viņa pozitīvi vērtē Eiropas līdera lomu klimata politikā, vienlaikus uzsverot, ka ļoti svarīgi ir pārliecināt arī citas valstis rīkoties vērienīgāk. Zaļā kursa īstenošanā Vaidere uzstās uz ietekmes izvērtējuma nepieciešamību un sekos gan vides, gan ekonomikas, gan arī Latvijas interesēm.

“Vairums no šodien piedāvātā, ieskaitot lielākas investīcijas zaļajās tehnoloģijās, jauno aprites ekonomikas plānu un stratēģiju bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, izklausās labi, tomēr svarīgi būs sekot detaļām Zaļā kursa likumprojektos, ko Komisija publicēs nākamā gada laikā.” Vaidere norādīja, ka klimata mērķi ir jāsalāgo ar ekonomikas konkurētspēju un jāpārdomā rīcības sekas. “Ir jāņem vērā priekšlikumu ietekmes izvērtējums, lai neciestu cilvēku, īpaši trūcīgāko, dzīves līmenis. Strādājot gan vides, gan ekonomikas komitejā, uzmanīgi sekošu šī plāna īstenošanai no abu pušu un, protams, Latvijas skatu punkta. Jānodrošina, ka saņemsim pietiekamas ES investīcijas, lai Latvijā turpinātu nepieciešamās pārmaiņas, piemēram, mazemisiju transporta, ēku atjaunošanas un atkritumu apsaimniekošanas attīstībai.”

Vaidere uzskata, ka tā ir pareiza izvēle Eiropai – ar šo plānu uzņemties pasaules līdera lomu klimata politikā, tomēr, ņemot vērā, ka Eiropas Savienība (ES) ir atbildīga par tikai aptuveni 10% pasaules emisiju, “nedrīkstam skriet pārāk tālu pa priekšu bez pārējiem.” Tādēļ politiķe uzsver klimata diplomātijas, jeb starptautisku sarunu ar citām valstīm, nozīmi, kā piemēru minot šobrīd Madridē notiekošo COP 25 konferenci, kurā ES cenšas pārliecināt arī pārējos straujāk samazināt emisijas.

Attiecībā uz konkrētām plāna sadaļām, deputāte kā Latvijai īpaši nozīmīgu izcēla jauno “No lauka līdz galdam” stratēģiju ilgtspējīgai pārtikai. Iniciatīvas ietvaros EK ir apņēmusies veicināt zaļāku lauksaimniecību, attīstīt alternatīvas pesticīdu lietošanai, kā arī cīnīties pret labas pārtikas nonākšanu atkritumos. Vaidere uzskata, ka efektīva šīs stratēģijas īstenošana ne tikai uzlabos iedzīvotājiem pieejamās pārtikas kvalitāti, bet arī palīdzēs attīstīt bioloģisko lauksaimniecību Latvijā un sekmēs ekonomikas izaugsmi. “Latvijai ir liels potenciāls bioloģiskās lauksaimniecības jomā un šis ir īstais brīdis to izmantot, jo pieprasījums pasaulē un peļņas iespējas šajā nozarē tikai pieaugs,” norādīja Vaidere.

Lai arī nolūks vērtējams pozitīvi, tomēr Vaidere ir skeptiskāka par Zaļajā kursā minēto CO2 robežšķērsošanas nodokli, ar ko plānots aplikt ES importētās preces, balstoties uz to saražošanā radīto oglekļa pēdu. Lai efektīvi piemērotu šādu nodokli, būtu nepieciešams izstrādāt precīzu metodoloģiju, kas ir ārkārtīgi sarežģīti, jo ražošanas ķēdes bieži ir globālas un sastāv no daudziem posmiem, norādīja politiķe. Tāpat nav skaidrs, vai šis nodoklis atbilstu Pasaules Tirdzniecības organizācijas normām, tāpēc varētu saasināt tirdzniecības karus pret ES. “Ceru, ka šāds solis netiks sasteigts, jo var dārgi izmaksāt mūsu patērētājiem.”

Šodien EK īpašā plenārsēdē Briselē nāca klajā ar paziņojumu par Eiropas Zaļo kursu – vērienīgu plānu, lai sasniegtu ES izvirzītos mērķus vides un klimata politikas jomā līdz 2050. gadam. Tas ietver ES emisiju samazināšanas plānus transporta nozarē, enerģētikā, lauksaimniecībā, jaunu aprites ekonomikas rīcības plānu, kā arī ilgtspējīgākas rūpniecības stratēģijas izveidi.

Informāciju sagatavoja:
Ģirts Salmgriezis
ETP grupas Latvijas preses un komunikācijas padomnieks

Dalies ar ziņu