Skip to main content

Valdība pieņem rīkojumu par valsts arhīvu sistēmas iestāžu reorganizāciju

Valdība ir pieņēmusi rīkojumu par 18 valsts arhīvu sistēmas iestāžu reorganizāciju, tās apvienojot un izveidojot Latvijas Nacionālo arhīvu (LNA). Tā ir vērienīgākā strukturālā reforma kultūras jomā. Saskaņā ar Arhīvu likumu reorganizācija jāveic līdz 2011.gada 1.janvārim.

Reorganizācijas rezultātā valsts arhīvu sistēma tiks centralizēta, līdz ar to privātpersonām un pārvaldes iestādēm atvieglojot un vienkāršojot pieeju Latvijas Nacionālajā arhīvā uzkrātajiem dokumentiem.

Arhīvu likums nosaka šādas Latvijas Nacionālā arhīva funkcijas:
* uzkrāt Latvijā un ārpus Latvijas radītus dokumentus ar arhīvisko vērtību;
* nodrošināt Latvijas Nacionālajā arhīvā glabāto dokumentu pieejamību, veicot to izvērtēšanu, aprakstīšanu un uzziņu sistēmu veidošanu;
* pieņemt glabāšanā un saglabāt Latvijas Nacionālajā arhīvā uzkrātos dokumentus ar arhīvisko vērtību, veido nodrošinājuma kopiju un izmantošanas kopiju fondu;
*  nodrošināt arhīva dokumentu pieejamību un izmantošanu, popularizēšanu un sabiedrības informēšanu, izsniegt arhīva izziņas, apliecinātas dokumentu kopijas, izrakstus un norakstus;
* izvērtēt dokumentus šajā likumā noteiktajā kārtībā;
* uzraudzīt dokumentu pārvaldības kārtības ievērošanu institūcijās un – šajā likumā noteiktajos gadījumos – akreditētos privātos arhīvos, sniedzot metodisko palīdzību dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā;
* veikt pārbaudes institūcijās dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā un – šajā likumā noteiktajos gadījumos – akreditētos privātos arhīvos dokumentu pārvaldības un nacionālā dokumentārā mantojuma saglabāšanas, pieejamības un izmantošanas jautājumos, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus;
* akreditēt privātus arhīvus;
* veikt pētījumus un metodisko darbu dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā;
* izsniegt rakstveida licences to Latvijas Nacionālajā arhīvā uzkrāto dokumentu izmantošanai, kuru autortiesības vai blakustiesības pieder valstij;
* izveidot un uzturēt nepieciešamās informācijas sistēmas šajā likumā noteikto funkciju veikšanai;
* pildīt citas likumā noteiktās funkcijas.

KM izsludinātajā atklātajā konkursā uz LNA direktora amata vietu pieteicās septiņi pretendenti. Pretendentu vērtēšanas komisija kā piemērotāko kandidāti LNA direktora amatam izvirzījusi patreizējo Latvijas Valsts arhīva direktori Māru Sprūdžu, kura kopš 1995. gada strādā arhīvu nozarē. Par viņas apstiprināšanu LNA direktores amatā atbilstoši Arhīvu likumam vēl jālemj Ministru kabinetam.

Informāciju sagatavoja:
Dace Vizule
KM sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330254
[email protected]

Dalies ar ziņu