Skip to main content

Valsts pārvaldē ieviesīs uz rezultātu orientētu darba izpildes novērtēšanas sistēmu

Otrdien, 10. jūlijā Ministru kabinets atbalstīja uz rezultātu orientētas un digitālas darba izpildes novērtēšanas sistēmas ieviešanu valsts pārvaldē. Tas paredzēs bonusu piešķiršanu tikai par sasniegtajiem rezultātiem un valsts pakalpojumu saņēmēju iesaisti pārvaldes darbinieka novērtēšanā.

Personālvadības eksperti un valsts pārvaldē strādājošie ir atzinuši, ka esošā novērtēšanas sistēma ir formāla un neataino darbinieku rezultātus. Tādēļ Valsts kanceleja sadarbībā ar personālvadības ekspertiem ir izstrādājusi modernu darba novērtēšanas sistēmu, kas ietver arī privātajā sektorā daudz izmantotu 360 grādu aptauju, kā arī ārvalstu publiskā sektora pieredzi, jo īpaši Lielbritānijas, Īrijas un Nīderlandes, pieredzi darba snieguma vadīšanā.

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu vadības jautājumos Eva Upīte atzīst, ka jaunajai sistēmai fundamentāli jāmaina pašu vērtēšanas pamatu, panākot uz rezultātu orientētu darba izpildes novērtēšanas sistēmu. „Tā atbalstīs vienotu stratēģisko plānošanu iestādē, novērtējot individuālo mērķu izpildi, iekļaus amata specifisku kompetenču novērtēšanu, kā arī kalpos nodarbinātā profesionālās attīstības plānošanai”, skaidro E. Upīte.

Audio no preses brīfinga, kurā E. Upīte un personālvadības eksperte, RISEBA pasniedzēja Agita Kalviņa informēja par jauno novērtēšanas sistēmu.

Papildu informācija šeit.

Informāciju sagatavoja:
Laine Kučinska
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta vadītāja
Tālr.: 67082905, 29457329
[email protected]

Dalies ar ziņu