Skip to main content

VIENOTĪBA iesniedz Garkalnes novada deputātu kandidātu sarakstu

2013. gada 17. aprīlī Garkalnes novada Vēlēšanu komisijā iesniegts partijas VIENOTĪBA Garkalnes novada deputātu kandidātu saraksts. Saraksta līderi ir SIA „Cēsu klīnika” valdes priekšsēdētājs Guntars Kniksts, VIENOTĪBAS Garkalnes novada nodaļas vadītāja Elga Lapiņa, SIA Pirotex valdes loceklis Gunārs Bērtulsons, LAS "Latvijas Krājbanka" nekustamo īpašumu projektu vadītājs Alberts Krūmiņš un LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītājas Inas Druvietes padomnieks Andis Geižāns.

Garkalnes novada pašvaldību vēlēšanās VIENOTĪBAS sarakstā kandidēs arī Leontīna Seile, Ilona Bergmane, Jānis Knipšis, Zane Šeņkova, Oskars Šestakovskis, Mairita Nuka, Ilona Rozeniece-Glandere, Māra Stūre, Mārcis Priede, Dina Kaļāne, Jānis Davidovičs, Vineta Viziņa un Didzis Zariņš.

VIENOTĪBAS Garkalnes novada komandas prioritātes ir saimnieciski aktīva, sakopta un harmoniski veidota, lai tajā labi jutos ikvienas paaudzes un sociālās grupas pārstāvji: veidot sabalansētu novada budžetu, par prioritāru uzskatot novada ilgtermiņa attīstību; ievērot ilgtspējīgas vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas principus, ņemot vērā vairākuma iedzīvotāju intereses; turpināt pilnveidot sociālas palīdzības darbu, lai atbalstītu novada maznodrošinātās personas; rūpēties par izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes pilnveidošanu un izglītības kvalitātes uzlabošanu, kā arī veicināt mūžizglītības iespējas dažādām iedzīvotāju grupām; nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu komunālo pakalpojumu sniegšanu, pilnveidojot un uzlabojot komunālās saimniecības darbu un uzlabot pašvaldības policijas darbu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, rūpējoties par to, lai pašvaldības policija ne tikai sodītu, bet arī sniegtu atbalstu un palīdzību.

Informāciju sagatavoja:
VIENOTĪBAS Garkalnes novada nodaļa

Dalies ar ziņu