Skip to main content

Vienotība iestājas par valsts atbildību nacionālas kultūras pastāvēšanā

Partiju apvienība „Vienotība” nosūtījusi vēstuli Latvijas Kordiriģentu asociācija, atsaucoties tās aicinājumam politiskajām partijām un apvienībām definēt savu nostāju un turpmāko rīcību jautājumos, kas būtiski nacionālas valsts un kultūras pastāvēšanai Latvijā. Vēstuli Latvijas Kordiriģentu asociācijai partiju apvienības „Vienotība” vārdā parakstījis LR kultūras ministrs Ints Dālderis, kurš 18. septembrī pl. 11:00 Latvijas Mūzikas akadēmijā piedalīsies kordiriģentu sanāksmē.

„Partiju apvienības „Vienotība” vērtību un darbības programmā „Latvijas cilvēkiem un valstij” izstrādāta detalizēta vīzija gan kultūras nozares pilnvērtīgai saglabāšanai, gan perspektīvai izaugsmei.
Mēs redzam Latviju kā modernu, eiropeisku valsti, kuras pamatvērtība ir nacionālā identitāte – latviešu valoda un kvalitatīva kultūrtelpa kā latviešu nācijas konsolidācijas un Latvijas iedzīvotāju integrācijas pamats, kas rada pārliecību par piederību Latvijai.
Partiju apvienība „Vienotība” ir vienīgā, kas priekšvēlēšanu periodā konsekventi iestājusies par Kultūras ministrijas kā atsevišķas institūcijas pastāvēšanu ar pārstāvniecību valdībā un tiešu līdzdalību valstij būtisku lēmumu pieņemšanā, tādējādi demonstrējot, ka kultūras nozare ir nozīmīga valsts prioritāte, kas ir īpaši svarīgi skaitliski mazai nācijai.
Kultūras ministrija, vienīgi būdama pilnvērtīga valsts pārvaldes institūcija, var iestāties par kultūras nozares pastāvēšanu ne tikai krīzes situācijā īstermiņā, bet arī plānot tās attīstību ilgtermiņā, ievērojot, ka kultūra – kā viena no tautsaimniecības nozarēm – ietekmē gan valsts, sabiedrības un indivīda labklājību, gan arī valsts konkurētspēju un starptautisko atpazīstamību.
Partiju apvienība „Vienotība” kultūras nozares attīstības vīzijā uzsver Dziesmu svētkus kā nacionālās identitātes pamatu un tautas pastāvēšanas mērauklu, atzīstot tos par stiprināmu un izkopjamu tradīciju, kas nodrošina tautas vērtību pārmantojamību. Vienlaikus, partiju apvienības „Vienotība” ieskatā, Dziesmu svētku procesa būtiska sastāvdaļa ir pārdomāta kultūrizglītības sistēma. Tā Latvijā ir unikāla un spēcīga, ar senām tradīcijām un bagātīgi uzkrātu pieredzi, un pašlaik būtiskākais ir saglabāt kultūrizglītības prestižu un kvalitāti.
Kultūras nozarē profesionālās ievirzes izglītība ir viena no svarīgākajām prioritātēm, jo mūzikas un mākslas skolām ir potenciāls gan izskolot jaunos talantus, gan arī dot iespēju bērnu un jauniešu vispārējai radošai attīstībai. Radošas personības nākotnē spēs radīt Latvijā produktus ar augstu pievienoto vērtību, līdz ar to vispusīga un moderna kultūrizglītība ir solis uz ekonomikas augšupeju ilgtermiņā.
Partiju apvienība „Vienotība” uzskata, ka atslēgas vārdi nacionālas kultūras pastāvēšanai Latvijā ir – identitāte, tradīcija, izcilība, attīstība un pieejamība.”
Dalies ar ziņu