Skip to main content

VIENOTĪBA: lēmējvaras un izpildvaras nošķiršana pašvaldībās veicinās to labu pārvaldību

Saeimas lēmums likumā nodalīt pašvaldību lēmējvaru no izpildvaras ir ievērojams panākums labas pārvaldības principu nostiprināšanai Latvijas novados, mazinot iespējamas interešu konflikta situācijas un paverot iespēju plašākam pašvaldības iedzīvotāju lokam iesaistīties tās pārvaldē, gandarījumu par parlamenta atbalstu partijas VIENOTĪBA rosinātajiem grozījumiem likumā „Par pašvaldībām” pauž partijas Saeimas frakcijas deputāti.

„Saeimas atbalstītie grozījumi ir būtiski, jo ievērojami paplašinās vietējo pašvaldību iedzīvotāju iespējas līdzdarboties pašvaldību pārvaldē, izprast savas pašvaldības darba būtību un piedalīties tās nākotnes veidošanā,” uzsver Saeimas deputāte Lolita Čigāne.

„Situācija, ka uz vairākiem krēsliem – gan lēmējvarā, gan izpildvarā – sēž vieni un tie paši cilvēki, bremzē pilsētu un novadu attīstību. Grozījumi, cerams, dos jaunu politiķu iesaukumu pašvaldībās, kas nākotnē kļūs par Latvijas valsts labā pašaizliedzīgi strādājošiem nacionāla līmeņa valstsvīriem un valstssievām,” norāda Čigāne.

Tāpat deputāte ir pārliecināta, ka pēc pieņemtajiem grozījumiem deputātiem būs lielāka motivācija strādāt ar iedzīvotājiem, izprast un pārstāvēt to intereses un plašākā mērogā veidot savu pašvaldības attīstības redzējumu.

Saeima 2012. gada 13. decembrī 2. lasījumā atbalstīja VIENOTĪBAS rosinātos grozījumus likumā „Par pašvaldībām”, kuros paredzēts noteikt, ka domes deputāts nedrīkst vienlaikus būt domes un pagasta pārvaldes administrācijas darbinieks, izņemot pašvaldības iestādes, kas pilda izglītības, kultūras, veselības un sporta funkcijas. Papildus tam deputātiem būs liegts ieņemt amatus pašvaldības kapitālsabiedrību valdēs, paredz 2. lasījumā pieņemtie likuma grozījumi.

Saeima 2. lasījumā atbalstīja arī VIENOTĪBAS rosinājumu liegt pašvaldības domes priekšsēdētājam ieņemt izpilddirektora amatu pašvaldībās, kuru iedzīvotāju skaits ir mazāks par 5000.

Grozījumiem stājoties spēkā, rosinātos ierobežojumus plānots attiecināt jau uz 2013. gada jūnijā ievēlamajām pašvaldību domēm.

Papildus informācija:
Laila Timrota
partijas VIENOTĪBA
preses sekretāre
Tālr.: 29373547
[email protected]

Dalies ar ziņu