Skip to main content

VIENOTĪBA paraksta vienošanos ar nozaru profesionālajām asociācijām informācijas tehnoloģiju, ķīmijas, farmācijas un tūrisma jomās

Trešdien, 22. septembrī, politisko partiju apvienība VIENOTĪBA parakstīja vienošanos par sadarbību ar četrām nozaru profesionālajām asociācijām – Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociāciju (LATA), Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju (LAĶĪFA), Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociāciju (AFA) un Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociāciju (ALTA).

VIENOTĪBA un LATA vienojušās izvirzīt centralizētu informācijas tehnoloģiju pārvaldību valsts sektorā kā vienu no IT pārvaldības attīstības mērķiem, iesaistīt IT nozares pārstāvjus nozares politikas veidošanā un stratēģijas plānošanā, veicināt atvērtu, starptautiski atzītu standartu izmantošanu valsts nozīmes informācija sistēmu un e-pārvaldes risinājumu izveidē, kā arī sekmēt kvalitatīvas un mūsdienīgas IT izglītības pieejamību pamata, vidējā un augstākajā izglītībā.

VIENOTĪBA un LATA tāpat vienojušās, ka jāveicina valsts informācijas sistēmu atkalizmantošana, jāatbalsta brīva konkurence valsts pārvaldes IT iepirkumos un ekonomiskā izdevīguma princips konkursu vērtēšanā, kā arī ES fondu līdzekļu efektīva izmantošana IT jomā.

Apvienības sadarbības memorands ar LAĶĪFA paredz par ķīmijas un farmācijas nozares prioritātēm 2011. – 2012. gadam noteikt eksportspējas attīstīšanu, produktivitātes palielināšanu, jaunu darba vietu radīšanu un inovāciju atbalstīšanu. Vienošanās paredz konkrētus sadarbības mērķus, veicamo darbu apjomu un termiņus zinātnes un pielietojamo pētījumu jomā, profesionālās un augstākās izglītības jomā, kā arī mazo, vidējo un lielo uzņēmumu grupās.

VIENOTĪBA un LAĶĪFA arī vienojušās par regulāru informācijas apmaiņu, viedokļu saskaņošanu un sadarbību farmācijas un ķīmijas nozares attīstības jautājumu risināšanā.

VIENOTĪBA un AFA vienojušās, ka veselības aprūpe būs viena no apvienības un valdības prioritātēm un tiks noteikti skaidri, izmērāmi un sasniedzami mērķi, kur veselības aprūpes centrā ir pacients. Sadarbības vienošanās paredz veselības aprūpes izdevumus, sākot ar 2011. gadu, četru gadu laikā pakāpeniski palielināt līdz 5 % no IKP, kā arī turpināt ambulatorās aprūpes attīstību.

VIENOTĪBA un AFA vienojušās pakāpeniski palielināt finansējumu zāļu kompensācijai, tādējādi nodrošinot zāļu pieejamību pacientiem. Tiks īstenota prognozējama un nozarei labvēlīga nodokļu politika, radot pamatu sekmīgai konkurencei Baltijas reģiona ietvaros.

Sadarbības vienošanās ar ALTA paredz, ka VIENOTĪBA turpmākajos gados nodrošinās tūrisma nozares ilgtspējīgu attīstību, turpinot ierindot to starp prioritārajām tautsaimniecības nozarēm, īstenos prognozējamu un nozarei labvēlīgu nodokļu politiku, radot pamatu sekmīgai konkurencei Baltijas reģiona ietvaros, atbalstīs samazinātās PVN likmes sagalabāšanu viesu mītnēm Latvijā, lai saglabātu konkurētspēju reģionā u.c.

ALTA savukārt ir apņēmusies rūpēties par pozitīvu tūrisma nozares tēlu Latvijā un ārvalstīs, mērķtiecīgi veicināt vismaz 2000 pastāvīgu jaunu darba vietu rašanos izmitināšanas sektorā, kas, vadoties no Centrālās statistikas pārvaldes datiem par vidējo darba algu sektorā, radīs papildu ieņēmumus valsts budžetā no sociālā nodokļa vismaz 2.9 milj. latu apmērā un pašvaldību budžetā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa vismaz 1.76 milj. latu apmērā, nodrošināt sabalansētu pakalpojumu cenu politikas ieviešanu atbilstoši uzņēmuma kvalifikācijas līmeni, kā arī sniegt kompetentu ekspertu konsultācijas VIENOTĪBAS deputātiem, risinot ar tūrisma un viesmīlības nozari saistītus jautājumus.

Sadarbības vienošanās parakstīšanā piedalījās VIENOTĪBAS priekšsēdētājs Ģirts Valdis Kristovskis, ekonomikas ministrs Artis Kampars, LATA valdes priekšsēdētājs Jānis Treijs, AFA valdes priekšsēdētājs Jānis Leja, LAĶĪFA valdes priekšsēdētājs Vitālijs Skrīvelis un ALTA prezidente Kitija Gitendorfa.

Politisko partiju apvienību VIENOTĪBA 2010.gada 6.martā nodibināja partijas „Jaunais laiks” (JL), „Pilsoniskā savienība” (PS) un „Sabiedrība citai politikai” (SCP). Apvienības uzdevums ir sākt Latvijas politisko un sabiedrisko spēku saliedēšanu, balstoties uz kopējām vērtībām un vienotu organizāciju. Apvienības mērķis ir radīt jaunu politisku kultūru Latvijā, platformu, uz kuras strādāt ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kam svarīga pārticīga, godīga un eiropeiska Latvija.

Papildus informācija:
Gunda Reire
Apvienības VIENOTĪBA
sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 29123440
E-pasts: [email protected] 

Dalies ar ziņu