Mūsu cilvēki
Vilnis Špats
Cesvaines novada domes priekšsēdētājs
CV

IZGLĪTĪBA
2004 – 2007 Daugavpils Universitāte, Maģistra profesionālais grāds valsts pārvaldē
1984 - 1991 Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, diploms agronomijas specialitātē

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA
No 1999 Cesvaines novada domes priekšsēdētājs
1994 - 1999 VZD Madonas raj. nodaļa - kadastra daļas inspektors
1991 - 1994 paju sabiedrība "Cesvaine", zemes ierīkotājs, agronoms
1984 - 1991 paju sabiedrība "Cesvaine", strādnieks

Sazināties

vilnis.spats@cesvaine.lv
64852715

Uzdod jautājumu