Skip to main content

Zemkopības ministre: Eiropas Komisijas attieksmei jābūt vienlīdzīgai pret visām ES dalībvalstīm

Zemkopības ministres Laimdotas Straujumas prioritātes, vadot Zemkopības ministriju, ir cīņa par taisnīgiem tiešajiem maksājumiem Latvijas lauksaimniekiem pēc 2013. gada, Lauku attīstības programmas (LAP) izstrāde 2014. – 2020. gadam, zemes iegādes programmas ieviešana lauksaimnieciskajai ražošanai, sadarbība ar nozaru nevalstiskajām organizācijām un Zemkopības ministrijas 2012. gada budžeta izstrāde.

„Tuvākā gada laikā viens no svarīgākajiem jautājumiem būs cīņas turpināšana par taisnīgiem tiešajiem maksājumiem Latvijas lauksaimniekiem nākamā plānošanas perioda laikā no 2014. līdz 2020. gadam. Neraugoties uz to, ka Latvija visu laiku ir paudusi prasību, ka tiešajiem maksājumiem ir jābūt taisnīgiem visiem Eiropas Savienības dalībvalstu lauksaimniekiem, kas nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus zemniekiem, Eiropas Komisija diemžēl mūsu viedokli ir ignorējusi. Mums ir jāizmanto visas iespējas, lai mēģinātu panākt, ka beidzot Latvijas lauksaimnieku intereses tiek ievērotas un Eiropas Komisijas attieksme pret visām dalībvalstīm ir vienlīdzīga,” saka zemkopības ministre Laimdota Straujuma.

Svarīgs uzdevums ir Lauku attīstības programmas izstrāde laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam, kuras mērķis ir Latvijas lauksaimniecības konkurētspēja, dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana un līdzsvarota teritoriālā attīstība lauku apvidos. „Lauku attīstības programmu izstrādāsim kopā ar visu iesaistīto nozaru organizācijām, lai arī nākotnē Latvijas laukos turpinātos attīstība, tiktu radītas jaunas iespējas lauku iedzīvotājiem un arī turpmāk reģionos notiktu aktīva saimnieciskā darbība, lai laukos cilvēkiem būtu iespēja strādāt un dzīvot, nevis tikai izdzīvot,” paskaidro zemkopības ministre.

Zemkopības ministre uzsver, ka valdībai beidzot ir jāatrod līdzekļi zemes kreditēšanas programmas izveidei, lai cilvēki, kas vēlas paplašināt savu lauksaimniecisko darbību vai sākt to, varētu bankās iegūt kredītus zemes iegādei ar kredīta atmaksas termiņu no 20 līdz 30 gadiem un zemām procentu likmēm. Šāds kredīts lauksaimniekiem tiktu izsniegts ar nosacījumu, ka zeme tiek pirkta un izmantota lauksaimnieciskajai ražošanai.

Šobrīd ļoti svarīgs darbs ir Zemkopības ministrijas budžeta 2012. gadam sagatavošana, lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu pasākumu īstenošanu, atrisinātu valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanu, kā arī saglabātu subsīdijas lauksaimniekiem, lai krīzes apstākļos veiktie finansējuma samazinājumi negatīvi neietekmētu lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozaru attīstību.

„Viens no maniem mērķiem ir veidot vēl ciešāku Zemkopības ministrijas saikni ar lauksaimnieku, zivsaimnieku un mežsaimnieku nevalstiskajām organizācijām, jo tikai sadarbojoties un kopā strādājot, mēs spēsim rast labākos risinājumus šo tautsaimniecībai nozīmīgo nozaru veiksmīgai darbībai arī nākotnē. Es runāšu ar visiem nozares cilvēkiem, ar visām organizācijām, kas pārstāv savas jomas – taču vienu varu teikt uzreiz – pieņemtie lēmumi vienmēr nebūs tādi, kas apmierinās visus. Noteikti apmeklēšu zemnieku saimniecības un ražotnes reģionos, jo, tiekoties un uzklausot lauksaimnieku un ražotāju viedokli un ieteikumus, var gūt precīzu ieskatu, kā mūsu realizētā politika darbojas dzīvē, vai ir nepieciešamas izmaiņas noteikumos un prasībās, kas samazinātu birokrātisko slogu nozarē”, norāda zemkopības ministre Laimdota Straujuma.

Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr.: 67027070
[email protected]

Dalies ar ziņu