Skip to main content

2011. gada budžeta konsolidācijas apjoms ir 350-395 miljoni latu

Latvijas valsts 2011. gada valsts budžetā konsolidējamā summa, kas saskaņota ar starptautiskajiem aizdevējiem trešās pārskata misijas laikā, ir 395-440 miljoni latu, tomēr, ņemot vērā Latvijas ekonomikas ātrāku atveseļošanos un septembrī konsultējoties ar Programmas partneriem, jau tika konstatēts, ka iespējamā konsolidācija varētu būt 350 līdz 395 miljoni latu.

„Pie šādas budžeta konsolidācijas summas strādā arī Finanšu ministrija un Ministru kabinets, taču par galējo konsolidācijas apjomu, kas, saskaņā ar ekonomikas attīstības pašreizējām tendencēm, varētu būt vēl nedaudz mazāks. Pēc 2010. gada trešā ceturkšņa tautsaimniecības attīstības datu saņemšanas par to tiks diskutēts ar starptautisko aizdevēju misiju budžeta jautājumos, kas strādās Latvijā no 8. līdz 16. novembrim,” uzsver finanšu ministrs Andris Vilks.

Latvijas vienošanās ar starptautiskajiem aizdevējiem paredz, ka Latvija līdz 2010. gada 31. oktobrim aizdevējiem iesniedz konsolidācijas priekšlikumu sarakstu, kas būtiski pārsniedz nepieciešamo konsolidācijas apmēru.

Latvijas un Eiropas Savienības saprašanās memorands:
• Līdz 2010. gada oktobra beigām EK un SVF tiks iesniegti tehniski priekšlikumi par ietaupījumiem vai papildu ieņēmumiem, balstoties uz strukturālajām reformām galvenajos sektoros, par kopējo summu, kas ir ievērojami lielāka nekā 2011. gadam nepieciešamā fiskālā konsolidācija. Tie cita starpā ietvers auto nodokļa reformu, balstoties uz vides un turīguma apsvērumiem, kā arī visaptverošu nekustamā īpašuma nodokļa reformu, vienlaikus pasargājot gados vecus cilvēkus un bezdarbniekus. Tiks veikta visaptveroša izmaksu un ieguvumu analīze attiecībā uz nodokļu atvieglojumiem.

Latvijas nodomu vēstule Starptautiskajam valūtas fondam (SVF):
• 2011. gada budžets tiks pabeigts tikai pēc Saeimas vēlēšanām oktobrī. Taču mēs uzskatām, ka, sagatavojot priekšlikumus izdevumu samazināšanai un iespējamai nodokļu palielināšanai līdz oktobra beigām (strukturālais kritērijs), tas dos iespēju jaunajai valdībai ātri iesniegt apstiprināšanai Saeimā budžetu, kas atbilst Latvijas mērķim saglabāt valsts finanšu ilgtspēju vidējā termiņā un sasniegt Māstrihtas kritērijos noteikto budžeta deficītu 2012. gadā. Galīgais pasākumu saraksts ietvers vēl citus pasākumus, un tas būs ievērojami lielāks par nepieciešamo konsolidācijas apjomu, lai nodrošinātu nākamai valdībai izsvērtas izvēles iespējas.

Latvijas valdība ir izpildījusi vienošanos ar aizdevējiem un iesniegusi EK un SVF iespējamo teorētiski maksimālo konsolidācijas priekšlikumu sarakstu, kas ietver Pasaules bankas un SVF tehniskās palīdzības misiju iesniegtos priekšlikumus, kā arī citus iespējamos risinājumus. Tā kā saraksts pārsniedz nepieciešamo apjomu, tiks realizēta tikai daļa no visiem pasākumiem, valdībai pieņemot lēmumus, kas būtu visatbilstošākie Latvijas situācijai.

Informāciju sagatavoja:
Baiba Melnace
Komunikācijas nodaļas vadītāja
[email protected]

Tālr. 67083850

Dalies ar ziņu