Skip to main content

Darba grupas

Izglītība? Sociālie jautājumi? Klimats? Ja ir skaidrs, pie kā gribi darboties partijā, pievienojies darba grupai un strādā labākai nākotnei!
Dažādu jomu speciālisti un entuziasti liek kopā savu informāciju, datus, citu valstu pieredzi un savas idejas,
lai ilgtermiņā atrisinātu sasāpējušas problēmas. Piesakies un iesaisties!

Sociālo lietu darba grupa

Anda Čakša

Partijas VIENOTĪBA Sociālo lietu darba grupas vadītāja, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas pārstāve, Saeimas Dzimumu līdztiesības, reproduktīvās veselības un veselīgas seksualitātes veicināšanas deputātu grupas vadītāja

Darba grupā ir skatītas tādas tēmas kā vardarbība ģimenē, Pašvaldību sociālo dienestu darba organizācija un izaicinājumi, veselības aprūpes pieejamība. Grupas vadītāja Anda Čakša iespēju robežās pieaicina dažādu jomu speciālistus, lai nodrošinātu vispusīgu viedokļu apmaiņu. Tēmas tiek izvēlētas atbilstoši likumdošanas iniciatīvām, sabiedrībā aktuālām tēmām, kuras skar veselības vai sociālo jautājumu sfēru un pēc JV biedru un darba grupas dalībnieku ierosinājumiem. Darba grupa ir atvērta jaunām tēmām, jauniem dalībniekiem un arī savas darbības diapazona paplašināšanai.

Zaļā kursa un klimata darba grupa

Inese Vaidere

Partijas VIENOTĪBA Zaļā kursa un klimata darba grupas vadītāja, EP Ekonomikas un monetārās komitejas, kā arī EP Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju pārstāve, Renovāciju vēstniece Latvijā

Zaļā kursa un klimata darba grupas mērķis ir padarīt PPA ”Jaunā Vienotība” par Eiropas zaļā kursa politiskās apņemšanās ieviešanas līderi Latvijā, kā arī ir definēt galvenos ieguvumus, ko Eiropas zaļais kurss var sniegt Latvijai. Mūsu vadībā 2050.gadā Latvija sasniegs klimatneitralitāti, bet 2030.gadā SEG emisiju apjoms tiks samazināts vismaz par 55%. 

Tieši šajā darba grupā meklēsim labākos veidus, kā uzlabot ēku energoefektivitāti un kā iegūt enerģētisko neatkarību un ražot pašiem savu elektrību no atjaunīgiem resursiem. Ne mazāk svarīgs jautājums ir arī veselīgas vietējās pārtikas ražošana, saglabājot labu augsni un plaukstošas apkārtējās ekosistēmas

Uģis Rotbergs

Partijas VIENOTĪBA Zaļā kursa un klimata darba grupas vadītājs, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks, Pasaules Dabas Fonda valdes priekšsēdētājs

Zaļā kursa un klimata darba grupa meklēs veidus, kā mudināt lauksaimniekus uzsākt bioloģisko saimniekošanu un kā mežu īpašniekus motivēt saimniekot ilgtspējīgi – pelnīt, saglabājot dabas daudzveidību. Bioloģiskā daudzveidība nav nasta, tas ir instruments, kas var palīdzēt pielāgoties klimata pārmaiņām, ar kurām mums neizbēgami būs jāsadzīvo. 

Darba grupā ir aicināts iesaistīties ikviens, kurš vēlas dot savu artavu Eiropas zaļā kursa ieviešanā Latvijā. Priekšzināšanas nav izšķirošas – šī grupa regulāri rīko seminārus par Eiropas zaļā kursa jautājumiem, kuros piedalās dalās pieredzējuši speciālisti.

Izglītības darba grupa

Arvils Ašeradens

Partijas VIENOTĪBA Izglītības darba grupas vadītājs, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs

Darba grupā tiek izskatītas gan Saeimā un valdībā ierosinātās iniciatīvas izglītības un zinātnes jomā, gan iniciatīvas un priekšlikumi, kuri nāk no JV biedru vidus. Darba grupā piedalās pārsvarā skolu un ģimnāziju direktori, pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāji un citi ar izglītības jomu saistīti speciālisti un interesenti. Darba grupa ir atvērta jauniem dalībniekiem no un idejām no jebkuras nozares pārstāvjiem!

Digitālās transformācijas darba grupa

Artis Gustovskis

Digitālās transformācijas darba grupas vadītājs, Kuldīgas Digitālo Inovāciju centra vadītājs, European Destinations of Excellence padomes loceklis

Darba grupas mērķis ir veicināt digitālās transformācijas ekosistēmas izveidošanu Latvijā, veidojot efektīvu sadarbību digitālās transformācijas jomās starp ministrijām un pašvaldībām, augstskolām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Šajā darba grupā tiek meklēti arī jēgpilna finanšu izlietojuma risinājumi. 

Digitālās Transformācijas darba grupas galvenās darbības jomas ir Latvijas sabiedrības digitālo prasmju stiprināšana un valsts pārvaldes, pašvaldību un uzņēmējdarbības sektora digitālā transformācija. Aicinām jebkuru, kam ir svarīga Latvijas digitālā nākotne, iesaistīties šajā grupā!