Skip to main content

Ziedo

Partijas veiksmīga darbība ir atkarīga ne tikai no gaišām idejām un mūsu cilvēku darbaspējām, bet arī no finansiālās stabilitātes.

Lai partija varētu funkcionēt, lai uzrunāts tiktu katrs biedrs un lai par mūsu idejām varētu pastāstīt visai Latvijai, ir nepieciešami līdzekļi. Nomaksā savu biedra naudu vai ziedo Vienotībai!

Jums ir iespēja atbalstīt VIENOTĪBU ar ziedojumu vai veikt biedra naudas iemaksu, kas tiks ieguldīta politiskās partijas stiprināšanā!

Politiskās partijas VIENOTĪBA pamatprincips ir izvairīties no neskaidras izcelsmes naudas un nebūt atkarīgiem no viena liela finansētāja. VIENOTĪBA kalpo kopējām valsts interesēm, nevis viena cilvēka vai uzņēmuma labā. Jūsu finansiālais atbalsts palīdzēs īstenot mūsu partijas politiskos mērķus un piedāvās sabiedrībai skaidri pārskatāmas finanses un to izcelsmi.

Ziedojumus un biedra naudu varat iemaksāt jebkurā bankā vai internetbankā.

Atbalstot politisko partiju VIENOTĪBA ar ziedojumu vai biedra naudu, jānorāda:

 • Ziedotāja/biedra naudas iemaksātāja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta;
 • Ziedojuma/biedra naudas saņēmējs:
  Politiskā partija VIENOTĪBA
  Reģ. nr. 40008185924
  Konta nr. LV25HABA0551032293486, SWIFT HABALV22;
 • Iemaksas mērķis – ziedojums vai biedra nauda.
Lūdzu, ņemt vērā:
 • partijas aizliegts finansēt ar trešo personu starpniecību;
 • aizliegti anonīmi ziedojumi;
 • nav atļauti juridisko personu ziedojumi;
 • ziedojumi veicami ievērojot Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma nosacījumus;
 • viena kalendārā gada ietvaros vienas fiziskās personas ziedojumu, dāvinājumu un biedra naudu kopsumma nedrīkst pārsniegt 30% no šīs personas iepriekšējā gada ienākumiem.