Skip to main content

2012. gada budžeta izstrādes aktualizētais grafiks

Nākamā gada budžeta likumprojekta sagatavošanas darbs šobrīd norit saskaņā ar Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināto 2012. gada valsts budžeta, kā arī vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara 2012.-2014. gadam sagatavošanas grafiku.

„Valdības sēdēs, kurās tiek skatīts budžets, tiek pieaicināti arī sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvji. Budžeta izstrādes ietvaros plānotas arī tikšanās (sarunas) ar LPS, lai panāktu vienošanos par MK un LPS domstarpību un vienošanās protokola projektu 2012. gadam,” norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

Tāpat pēc sociālo partneru iniciatīvas 9. novembrī tiks sasaukta Nacionālā Trīspusējās sadarbības padomes ārkārtas sēde Ministru kabinetā, kurā starp valdību, Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienību un LDDK plānotas diskusijas par dokumentiem saistībā ar 2012. gada valsts budžeta projektu par vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru un valsts budžeta bāzes izdevumiem 2012. – 2014. gadam, par budžeta konsolidācijas pasākumiem, kā arī par Latvijas pozīciju galvenajos jautājumos sarunās ar Starptautiskās aizņēmuma programmas partneriem misijas ietvaros.

Jau ziņots, ka 1. novembrī Ministru kabinets apstiprināja valsts budžeta precizētos bāzes izdevumus 2012. – 2014. gadam, uz kuru pamata tiks veikta valsts budžeta izdevumu konsolidācija un aprēķināts maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta kopējo izdevumu apjoms katrai ministrijai. Tāpat arī pieņēma zināšanai Finanšu ministrijas sagatavoto vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru 2012. – 2014. gadam.

Piektdien, 4. novembrī, valdības ārkārtas sēdē 2012. gada valsts budžeta izstrādes ietvaros tiek plānots izskatīt iestāžu papildu budžeta līdzekļu pieprasījumus nākamajam gadam, priekšlikumus Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu turpināšanai 2012. gadā un citus jautājumus. Tāpat valdības sēdē plānots detalizēti turpināt diskusijas par budžeta konsolidācijas pasākumiem 2012. – 2014. gadam.

Savukārt 7. novembrī notiks MK ārkārtas sēde, kurā paredzēta lēmuma pieņemšana par valsts budžeta īstenojamo fiskālo konsolidāciju.

Darbs pie budžeta sagatavošanas turpināsies līdz pat decembra sākumam, kad budžeta projekts tiks iesniegts Saeimā, kā arī pēc tam – līdz apstiprināšanai plenārsēdē. Plānots, ka 2012. gada valsts budžeta likumprojekts un tā pavadošie likumi tiks izsludināti 27. – 28. decembrī.


Informāciju sagatavoja:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr. 67083850
[email protected]

 

Dalies ar ziņu