Skip to main content

2014.-2020. gada periodā ES fondu vadība un ieviešana kļūs efektīvāka

Ceturtdien, 23. janvārī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Finanšu ministrijas izstrādātais Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likumprojekts, kura mērķis ir noteikt 2014.-2020. gada perioda ES fondu vadības vispārējos pamatprincipus un veicināt efektīvāku ES fondu ieviešanu Latvijā.

Likumprojekts nosaka ES fondu vadībā iesaistīto institūciju un finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumus, uzraudzības komitejas darbības pamatnoteikumus un sastāvu, deleģējumu Ministru kabinetam noteikt, kā tiek nodrošināti ES fondu vadības posmi. Tāpat likumprojekts regulē ES fondu vadībā iesaistīto institūciju pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, kā arī informācijas atklātības nosacījumus attiecībā uz informāciju, kas saistīta ar projektiem.

Salīdzinājumā ar 2007.-2013. gada ES fondu plānošanas periodu likumprojekts paredz skaidri nodalīt vadošās iestādes, atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu tiesības un pienākumus. Tādējādi tiks novērsta funkciju dublēšanās un izslēgtas interpretācijas iespējas starp atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādi attiecībā uz funkciju pārdali un atbildībām.

Jāatzīmē, ka jaunajā plānošanas periodā Eiropas Komisija uzsver uz projekta rezultātu sasniegšanu balstītu pieeju un krāpšanas apkarošanu. Lai nodrošinātu efektīvu fondu investīciju ieviešanu un noteikto mērķu sasniegšanu, likumprojektā ir precizēti finansējuma saņēmēja pienākumi. Piemēram, nodrošināt projekta rezultātu saglabāšanu, projektam piešķirtā finansējuma izlietošanu saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principiem, kā arī nodrošināt, ka projekta ietvaros veiktie izdevumi ir tieši saistīti ar mērķu sasniegšanu.

Likumprojektu vēl skatīs MK un par to lems Saeima.

Likumprojekts ir pieejams MK mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Kaspars Valtmanis
Komunikācijas nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67083880
[email protected]

 

Dalies ar ziņu