Skip to main content

2015.gadā turpinājās straujš darba samaksas pieaugums

2015. gadā turpināja strauji augt vidējā bruto darba samaksa Latvijā. Salīdzinot ar 2014. gadu, tā pieauga par 6,8%, un bija 818 eiro. 2015. gadā darba samaksas pieauguma temps ir tāds pats kā 2014. gadā.

Straujāk darba samaksa 2015. gadā pieauga privātajā sektorā – par 7,9%, savukārt sabiedriskajā sektorā – 5,2%. Salīdzinot ar pirmskrīzes līmeni – 2008. gadu, 2015. gadā darba samaksa privātajā sektorā bija par 28,3% lielāka, savukārt sabiedriskajā sektorā darba samaksas pieaugums bija mērenāks – par 6,1%.

Vidējā bruto darba samaksa sabiedriskajā sektorā 2015. gadā bija par 7% lielāka nekā privātajā sektorā (attiecīgi 855 eiro un 799 eiro). Salīdzinājumam, 2008. gadā sabiedriskajā sektorā darba samaksa bija par 29,4% lielāka nekā privātajā sektorā.

2015. gadā, salīdzinot ar 2014. gadu, vidējā neto darba samaksa pieauga straujāk nekā vidējā bruto darba samaksa – par 7,6%. Tas saistīts ar 2015. gadā veiktajām izmaiņām likumā „Par iedzīvotāju ienākumu nodokli”.

Darba samaksa 2015. gadā pieauga visās tautsaimniecības pamatnozarēs, tomēr to dinamika bija atšķirīga. 2015. gadā, salīdzinot ar 2014. gadu, straujākais darba samaksas pieaugums bija vērojams pakalpojumu nozarēs – izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē, operācijās ar nekustamo īpašumu, mākslas, izklaides un atpūtas nozarēs, kā arī tirdzniecībā. Mērenāk darba samaksa auga transporta un uzglabāšanas nozarē, administratīvo un apkalpojošo dienestu un finanšu un apdrošināšanas darbību jomās.

Latvijas galvenajā eksporta nozarē apstrādes rūpniecībā 2015. gadā darba samaksa pieauga par 8,5%. 2015. gadā straujāk darba samaksa pieauga pārtikas ražošanā – par 12,2%, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā – 11% un datoru, elektrisko un optisko iekārtu ražošanā – 10%. Mērenāk darba samaksa pieauga gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanā, apģērbu ražošanā un kokapstrādē.

Ekonomisko aktivitāšu pieaugums veicinās darba samaksas kāpumu arī turpmāk. Ekonomikas ministrija prognozē, ka kopumā 2016. gadā darba samaksas pieaugums būs līdzīgos tempos kā bija pēdējos gados.

Jāņem vērā, ka darbaspēka izmaksu turpmāks pieaugums ir neizbēgams atvērta darba tirgus apstākļos. Tomēr tas rada riskus tautsaimniecības izaugsmei vidējā termiņā. Tā kā produktivitātes pieaugums atpaliek no darbaspēka izmaksu kāpuma, Latvija var zaudēt konkurētspējas priekšrocības.

Ekonomikas ministrijas vērtējumu sagatavoja:
Laura Stelmaka-Leja
EM Ekonomiskās attīstības un darba tirgus prognozēšanas nodaļas vecākā referente

Dalies ar ziņu