Skip to main content

Āboltiņa ārvalstu vēstniekiem: Satversmes preambulas mērķis ir vienot un saliedēt Latvijas ļaudis

„Satversmes preambulas mērķis ir vienot un saliedēt Latvijas ļaudis, tādēļ Satversmes ievadā uzsvērts, ka Latvija atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības un ciena mazākumtautības,” uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, ceturtdien, 19.jūnijā, uzrunājot klātesošos tradicionālajā parlamenta rīkotajā ārvalstu vēstnieku pieņemšanā.

Lai arī šodien Satversmes papildināšana Latvijai ir nozīmīgs notikums, vienlaikus ir ļoti svarīgi saprast, ka Satversme līdz ar šo jauninājumu nemainīsies, atzina Saeimas priekšsēdētāja. Ar šo papildinājumu Satversmei netiek pievienots nekas tāds, kas Latvijas konstitucionālajā sistēmā līdz šim nebūtu bijis. Tajā ir akcentēti tie konstitucionālie procesi, kas valstī ir notikuši, to dibinot un neatkarību atjaunojot, tie pamatprincipi un vērtības, uz kurām mūsu valsts balstās,” sacīja S.Āboltiņa.

Uzrunājot ārvalstu vēstniekus, Saeimas priekšsēdētāja atzina, ka notikumi Ukrainā ir kardināli mainījuši līdzšinējo drošības situāciju, un šis ir brīdis, kad Latvijai un pārējām NATO Eiropas valstīm jāsper konkrēti soļi, skaidri iezīmējot un demonstrējot rūpes par savu drošību, paaugstinot finansējumu aizsardzībai un attīstot iztrūkstošās militārās spējas.

„Esmu pārliecināta, ka jau pavisam drīz mēs pieņemsim nevis deklarāciju vai paziņojumu, bet Valsts aizsardzības finansēšanas likumu, demonstrējot politisku apņemšanos līdz 2020.gadam mūsu aizsardzības budžetu palielināt līdz vismaz diviem procentiem no iekšzemes kopprodukta.”

„Laikā, kad Latvijas ekonomika pārliecinoši uzņēmusies izaugsmes līdera lomu Eiropas Savienībā un valstij ir ļoti veiksmīgi izdevies iekļauties Eiropas Savienības vienotās valūtas zonā, mūsu uzdevums ir ne vien turpināt strādāt pie izaugsmes veicināšanas un uzņēmējdarbības vides sakārtošanas, lai iespējami drīz sasniegtu Latvijai nozīmīgu ekonomikas un ārpolitikas mērķi – iestāšanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā, bet gluži tāpat mūsu uzdevums ir spēt gudri un tālredzīgi izmantot ekonomiskos un politiskos ieguvumus no dalības eirozonā, jo īpaši ārvalstu investoru piesaistīšanā,” vēstniekiem uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja.

Atskatoties uz desmitgadi kopš Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai, S.Āboltiņa atzina: lai Eiropas Savienība būtu stipra, droša un aizsargāta, ir svarīgi visi mūsu kaimiņi neatkarīgi no tā, kur ģeogrāfiski tie atrodas – dienvidu vai austrumu virzienā. „Un arī šovakar vēlos apliecināt, ka sadarbības stiprināšana ar Eiropas Savienības Austrumu partnerības iniciatīvas dalībvalstīm būs viena no svarīgām prioritātēm Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā. Vēlos uzsvērt, ka šajā laika posmā Latvijas uzkrāto pieredzi esam gatavi nodot tālāk Austrumu partnerības valstīm,” savā uzrunā uzsvēra S.Āboltiņa.

Papildus informācija:
Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja
Preses dienests
Tālr.: +371 67087218, +371 261 36160
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu