Skip to main content

Āboltiņa: augstā sabiedrības uzticība notāriem ir profesionāla un pašaizliedzīga darba rezultāts

FOTO no pasākuma

Savas profesijas prestižu esat veidojuši jūs paši ar savu darbu un augstiem profesionālās ētikas standartiem, kuri nepastāv tikai formāli uz papīra, bet tiek īstenoti ikdienā, pildot amata pienākumus. Tas ļāvis notāriem šajos gados iemantot augstu iedzīvotāju uzticību, kas viennozīmīgi vērtējams kā lielākais profesionālais sasniegums. To Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa atzina, ceturtdien, 8.augustā, uzrunājot pirmā zvērinātu notāru kvalifikācijas pārbaudes rezultātu apstiprināšanas pasākuma dalībniekus.

S.Āboltiņa uzsvēra: šodien notārs ir kļuvis par iedzīvotājiem tuvāko un uzticamāko juristu, kurš klientam sniedz profesionālu padomu un palīdzību. Ir paveikts nopietns darbs pie notāru profesionālās izaugsmes, lai sniegtā juridiskā palīdzība atbilstu sabiedrības vajadzībām.

Saeimas priekšsēdētāja augstu novērtēja notārus, kuri savus pienākumus neveic tikai formāli, bet ir patiesi savu klientu interešu aizstāvji. „Zinu gadījumu, kad notāra palīdzība klientam sniedzās krietni vien pāri viņa oficiālo pienākumu robežām, jo, saskatot negodprātīgu rīcību pret savu klientu, notārs nestāvēja malā, bet personīgi iesaistījās un centās palīdzēt, cik vien iespējams, lai rastu taisnīgu risinājumu un cilvēcīgi palīdzētu,” sacīja S.Āboltiņa, paužot pārliecību, ka šādi gadījumi un attieksme pret klientu veido ne tikai katra notāra individuālo tēlu, bet visa notariāta labo slavu kopumā.

Valstij ir jānodrošina, ka juridiskajai palīdzībai, ko saņem cilvēks, ir jābūt kvalitatīvai un profesionālai, uzsvēra S.Āboltiņa.

„Vēl būdama tieslietu ministre, saredzēju notariātā lielu potenciālu un profesionālās izaugsmes iespējas un tādēļ tolaik rosināju ieviest notāru atestācijas sistēmu, jo zvērinātu notāru izglītības līmenis, viņu kvalifikācija un profesionālā darbība būtiski iespaido tiesu sistēmas efektīvu un pareizu funkcionēšanu. Kaut arī sākotnēji šai iecerei notāru atbalsts nebija viennozīmīgs, sasniegtais rezultāts un tas, cik augstu sabiedrība jūsu profesiju šodien vērtē, manuprāt, viennozīmīgi apliecina, ka ieguldītais darbs ir bijis visu pūļu vērts,” pasākuma dalībniekiem sacīja Saeimas priekšsēdētāja.

Noslēgumā S.Āboltiņa pateicās notāriem par darbu un to, ka viņi ikdienā tur augstu savu notāra amata godu, kā arī aicināja ne mirkli un ne brīdi nepārtraukt savas kvalifikācijas un profesionālo prasmju pilnveidošanu.

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja
Preses dienests
Tālr.: +371 67087218, +371 261 36160
[email protected]

Dalies ar ziņu