Skip to main content

Āboltiņa ierosina informēt katru tiesnesi par piedāvāto tiesnešu algu reformu

Saeimas Tiesu politikas apakškomisija otrdien, 30.novembrī, sāka skatīt valdības izstrādāto likumprojektu paketi, kas paredz tiesnešu iekļaušanu vienotajā atalgojuma sistēmā. Deputāti vienojās sagatavoto dokumentu paketi iesniegt izskatīšanai Tieslietu padomē, kā arī pēc apakškomisijas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas iniciatīvas nosūtīt katram tiesnesim elektroniski.

Saskaņā ar piedāvāto reformu tiesnešu darba samaksas apmērs tiktu sasaistīts ar valsts pārvaldē strādājošo augsti kvalificētu juristu algām. Tādējādi zemākā tiesneša amatalga rajona (pilsētas) tiesas tienesim bez pieredzes nākamgad būtu 1157 lati pirms nodokļu nomaksas, Augstākās tiesas priekšsēdētāja alga – Ls 2655, bet mēnešalga Satversmes tiesas priekšsēdētājam – 3031 lati.

Tas nozīmē, ka tiesnešu atalgojums nākamgad pieaugtu vidēji par 43 procentiem, bet zemesgrāmatu tiesnešiem pat par 81 procentu. Turklāt pirmās instances tiesas tiesneša atalgojums Latvijā būtu līdzvērtīgs vai pat pārsniegtu atalgojumu Ungārijā, Lietuvā, Polijā, Rumānijā un citās Eiropas valstīs.

Ja izmaiņas tiesnešu atalgojuma sistēmā netiks veiktas, 2012.gadā tikko darbā stājies tiesnesis bez pieredzes saņemtu 2070 latu lielu amatalgu. Patlaban šī alga ir apmēram 800 latu.

Iekļaujot tiesnešus vienotajā atalgojuma sistēmā, netiek paredzēts pārejas periods, un tiesneši likumā noteikto atalgojumu saņemtu uzreiz. Tiesneši būtu vienā sistēmā ar visiem valsts pārvaldes iestādēs strādājošajiem, un visiem darba samaksa turpmāk tiktu pārskatīta un mainīta solidāri, pamatojoties uz vieniem un tiem pašiem kritērijiem, kā arī ievērojot tiesnešu neatkarības principu. Turklāt šāds risinājums ļautu samērot tiesu varas garantijas ar valsts budžeta iespējām un atalgojumu citos varas atzaros, norāda likumprojekta autori.

Apakškomisijas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa norādīja, ka Saeimas Saimnieciskā komisija ir konceptuāli lēmusi par Saeimas deputātu iekļaušanu vienotajā atalgojuma sistēmā un ir iecerēta parlamentāriešu atalgojuma reforma, kas sistēmu padarītu pārskatāmāku, vienlaikus samazinot atlīdzībai nepieciešamos līdzekļus.

Klātesošie tiesu varas pārstāvji pauda viedokli, ka atalgojuma sistēmu esošo tiesnešu pilnvaru laikā mainīt nedrīkst un reformas ieviešana novestu pie jauna strīda.

Apakškomisija vienojās diskusiju par tiesnešu algu reformu turpināt pēc nedēļas.

 

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja
Preses dienests
Tālr.: +371 67087218
[email protected]

Dalies ar ziņu