Skip to main content

Āboltiņa: ir svarīgi apzināties, ka drošība nekad nav uztverama kā pašsaprotama lieta

„Mēs visi labi apzināmies, ka drošība nekad nav uztverama kā pašsaprotama lieta. Ja vien mēs spēsim sadarboties, uzticēties cits citam un saskaņot savu rīcību, tad, nešaubos, varēsim arī stāties pretī turpmākajiem starptautiskajiem un reģionālajiem izaicinājumiem, kas gaida mūsu valstis.” To piektdien, 19. aprīlī, atklājot Baltijas valstu, Ziemeļvalstu un Polijas parlamentu Aizsardzības komisiju gadskārtējo forumu par drošības un aizsardzības jautājumiem, sacīja Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa.

„Cieši sadarbojoties un pārdomāti izvēloties prioritātes, mūsu reģions var paust pārliecinošu vēstījumu pārējai pasaulei. Baltijas jūras reģiona kā drošības un aizsardzības balsta atpazīstamības un pievilcības veicināšanai arī turpmāk jāpaliek par mūsu kopīgo prioritāti,” akcentēja S. Āboltiņa. Līdztekus Saeimas priekšsēdētāja vērsa uzmanību, cik būtiska mūsdienās ir sadarbība ar citām līdzīgi domājošām valstīm un starptautiskajām organizācijām.

„Nākamgad mēs atzīmēsim desmit gadus, kopš Latvija, Igaunija un Lietuva pievienojās Ziemeļatlantijas līguma organizācijai. Valstīm, kas pirms 25 gadiem vēl cīnījās par savu neatkarību un pašnoteikšanos, tas ir ievērojams sasniegums. Taču jāatceras, ka laiks, kad varējām dusēt uz vakardienas lauriem, jau sen ir pagājis,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja, vēršot uzmanību pārmaiņām pasaulē pēdējo desmit gadu laikā.

S. Āboltiņa uzsvēra, ka globalizācija, jaunu veidu draudi, kā arī aizvien pieaugošā tā sauktās maigās varas līdzekļu nozīme šo draudu novēršanā liecina par ģeopolitisko un ekonomisko spēku pārgrupēšanos: „Tikai mēs visi kopā varam veidot tādu 21.gadsimta pasauli, kas būtu balstīta uz mūsu kopīgajiem sasniegumiem un pamatvērtībām ― brīvību, demokrātiju, tiesiskumu, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu ekonomiku, energoapgādes drošību, kā arī labklājību un komfortu, kas mūsu reģiona iedzīvotājiem ir ikdienas nepieciešamība.”

„Lai gan mūsu valstu drošības stratēģijas ir balstītas uz dažādām tradīcijām un izvēlēm, mēs visi tomēr esam viena un tā paša reģiona sastāvdaļas un mūs stiprāk nekā jebkad agrāk vieno izaicinājumi, kuriem stājamies pretī,” sacīja S. Āboltiņa.

Kā dažus veidus kopīgo mērķu īstenošanai Saeimas priekšsēdētāja minēja valstu reģionālās sadarbības stiprināšanu divpusējo un daudzpusējo militāro un civilo mācību jomā, regulāras apspriedes un aizsardzības jomā attīstītās paraugprakses popularizēšanu, kā arī šim pasākumam līdzīgas diskusijas par drošības apdraudējumiem.

Foto no foruma

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja
Preses dienests
Tālr.: +371 67087218, +371 261 36160
[email protected]

 

Dalies ar ziņu