Skip to main content

Āboltiņa konferencē: šodienas jauniešu lēmumi noteiks Latvijas nākotni

„Šodienas jaunieši ir pirmā paaudze, kas pēc mūsu valsts neatkarības atjaunošanas dzimusi un augusi brīvā un neatkarīgā Latvijā. Tā ir paaudze, kas veidos mūsu valsts nākotni un kuras uzskati, lēmumi un darbi noteiks, kāda būs Latvija pēc pieciem, desmit un piecdesmit gadiem.” To Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa uzsvēra, otrdien, 12.augustā, uzrunājot klātesošos konferencē „Jaunietis Latvijā 2015 ― 2020”.

„Stabilitāte, drošība un pārliecība par savu nākotni, kā arī iespējas īstenot savu potenciālu ir nozīmīgas ikvienam. Un jo īpaši jauniešiem. Mūsu pienākums ir nostiprināt jauniešos apziņu par viņu neatņemamo lomu Latvijas nākotnes veidošanā, viņu nesaraujamu emocionālu piederību savai valstij, viņu atbildību par savas valsts nākotni. Jo vairāk mūsu valsts nākotnes veidošanā šodien iesaistīsies jaunieši, jo ciešāk savu nākotni ar Latviju viņi saistīs savā turpmākajā profesionālajā dzīvē – uzņēmējdarbībā, zinātnē, valsts pārvaldē,” akcentēja Saeimas priekšsēdētāja.

S.Āboltiņa arī uzsvēra, ka valsts un pašvaldību politikas veidotāju, izglītības nozares pārstāvju, darba devēju uzdevums ir nodrošināt jauniešiem iespējas brīvi veidot savu un mūsu kopīgo nākotni. „Tas ietver līdzvērtīgas iespējas izglītībā neatkarīgi no ģimenes rocības un nodarbinātībā neatkarīgi no dzīvesvietas, iespējas iekļauties sabiedrībā neatkarīgi no sociālās situācijas. Droši pamati nozīmē drošu skatu nākotnē.”

Savā uzrunā Saeimas priekšsēdētāja citēja Gētes sacīto, ka „ikvienas tautas liktenis jebkurā tās vēstures brīdī ir atkarīgs no tās jauniešu uzskatiem”, vienlaikus uzsverot – kaut arī šie vārdi teikti pirms vairāk nekā diviem simtiem gadu, tie aizvien ir patiesi un aktuāli.

„Gan Ēnu dienās, gan Jauniešu Saeimas laikā un nevalstisko organizāciju forumos es satieku jauniešus, kas vēlas līdzdarboties, jūtas piederīgi mūsu valstij un cenšas rast iespēju šīs piederības apliecināšanai. Esmu iepazinusies ar aktīviem, gudriem, zinātkāriem un atbildīgiem jauniešiem – ar pasaules olimpiāžu uzvarētājiem un jaunajiem uzņēmējiem, ar māksliniekiem, sportistiem un jaunajiem zinātniekiem. Viņi ir mūsu valsts potenciāls,” sacīja S.Āboltiņa.

Noslēgumā Saeimas priekšsēdētāja klātesošajiem jauniešiem vēlēja nekad nepārstāt izzināt, iepazīt, rosināt un uzstāt. „Novēlu līdz ar aizrautību, ticību saviem mērķiem un spēkiem ikdienas darbā vienmēr atcerēties, ka Latvija ar jums lepojas, vienmēr saglabāt šo īpašo piederību, atbildību un apziņu, ka mūsu valsts nākotne ir jūsu rokās,” uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja.

Konferencē tiek diskutēts par jauniešu pienesumu kopējai sabiedrības attīstībai, kā arī jauniešu izaicinājumiem – nodarbinātību, izglītības kvalitāti un veselību, un tā notiek Starptautiskās jauniešu dienas ietvaros, kas katru gadu visā pasaulē tiek atzīmēta tieši šodien. Konferenci rīko Saeima un Izglītības un zinātnes ministrija.

Papildus informācija:
Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja
Preses dienests
Tālr.: +371 67087218, +371 261 36160
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu