Skip to main content

Āboltiņa: Latvijas interešu aizstāvībai nepieciešama ciešāka sadarbība starp Saeimas un EP deputātiem

Piektdien, 14. janvārī, Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, tiekoties ar Eiropas Parlamenta deputātiem no Latvijas, vienojās, ka Latvijas interešu aizstāvībai nepieciešama ciešāka sadarbība starp Saeimas un
Eiropas Parlamenta deputātiem.

„Eiropas Savienības politika mūsdienās faktiski ir iekšpolitika. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai Saeimas komisiju vadītāji un Latvijas deputāti Eiropas Parlamentā tiktos regulāri. Tas palīdzētu plašāk izdiskutēt katrai nozarei aktuālus jautājumus un koordinēti pārstāvēt nacionālās intereses Eiropas līmenī,” tikšanās laikā apliecināja Solvita Āboltiņa.

Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka īpaši būtiski tas ir tādēļ, ka tuvākajos gados Eiropas Savienībā (ES) tiks pieņemti lēmumi, kas būtiski ietekmēs Latvijas un tās iedzīvotāju nākotni – šobrīd tiek apspriesta nākamā finanšu perspektīva, tai skaitā, Kohēzijas fonda nākotne un izlīdzinātie maksājumi zemniekiem. Šī parlamenta kompetencē ir Latvijas sagatavošanās Eiropas Savienības prezidentūrai, tādēļ parlamentāriešu sadarbība ir īpaši svarīga.

Eiropas Parlamenta deputāti atzina, ka komunikācijas pilnveidošana ir būtiska, jo nacionāliem parlamentiem ir nozīmīga loma, īpaši, lai veicinātu ātrāku un kvalitatīvāku Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanu
nacionālajā likumdošanā.

Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka Latvija ir parlamentāra valsts, tādēļ viņa ir plānojusi aicināt uz tikšanos arī nozaru ministriju parlamentāros sekretārus, lai uzlabotu parlamentāro kontroli un pilnveidotu jautājumu
koordināciju un interešu aizstāvību arī ar izpildvaru.

Līdz ar Lisabonas līguma spēkā stāšanos gan Saeimā, gan Eiropas Parlamentā ievēlētājiem deputātiem ir lielāka loma un atbildība, ietekmējot Eiropas kopējo politiku, tādēļ Latvijas interešu aizstāvībai ir jākoncentrē visi mums pieejamie resursi, norāda Saeimas priekšsēdētāja.

Tāpat Saeimas priekšsēdētāja informēja Eiropas Parlamenta deputātus par janvāra beigās paredzētajām ārpolitikas debatēm, kurās aicināja piedalīties arī Eiropas Parlamenta deputātus.

Uz tikšanos ar Saeimas priekšsēdētāju bija ieradušies Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Krišjānis Kariņš un Alfrēds Rubiks. Puses vienojās, ka turpmāk šādas tikšanās būtu lietderīgas reizi pusgadā.

Ar Eiropas Parlamenta deputātiem šodien tikās arī Saeimas Eiropas lietu komisijas deputāti. Komisijas darba prioritātes saistītas ar ES kopējo lauksaimniecības politiku un enerģētikas sektoru, kā arī ar struktūrfondu apguvi un kohēzijas politiku, raksturoja komisijas priekšsēdētājs Imants Lieģis. Viņš norādīja, ka, izskatot konkrētas nacionālās pozīcijas, komisija pieaicinās arī Eiropas Parlamenta deputātus, kuri strādā attiecīgajā jomā. Jau nākamnedēļ Eiropas lietu komisija ar S. Kalnieti diskutēs par Vienotā tirgus aktu.

Tikšanās laikā ar komisiju tika pārrunāti centieni reformēt ES kopējo lauksaimniecības politiku un izlīdzināt lauksaimniecības tiešmaksājumus, kā arī gaidāmais darbs pie Atjaunojamo energoresursu likumprojekta un ES nostāja Baltkrievijas jautājumā.

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja
Preses dienests
Tālr.: +371 67087218
[email protected]

Dalies ar ziņu