Skip to main content

Āboltiņa: turpmākā valsts attīstība ir jāorientē uz kvalitatīvas pārvaldības principiem

Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa trešdien, 23. martā, tikšanās laikā ar Saeimas sociālajiem un sadarbības partneriem, apspriežot aktuālos sadarbības jautājumus, norādīja: „Valsts turpmākā attīstība ir jāorientē uz kvalitatīvas pārvaldības pamatprincipiem. Gadījumā, ja atsevišķi jautājumi netiek atrisināti valdībā, tad par tiem nepieciešams turpināt diskusiju parlamentā. Tādēļ aktuālos valsts stratēģiskās attīstības jautājumus šogad plānots skatīt arī tradicionālajā Saeimas un nevalstisko organizāciju forumā. Šogad forumā plānots runāt par tādām tēmām kā nacionālās attīstības plānošana, demogrāfiskā attīstība, kā arī izglītības un zinātnes loma valsts ilgtspējīgā attīstībā."

Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka šobrīd valstī ir jārunā par veicamo reformu mērķiem, tostarp, izstrādājot Latvijas plānošanas dokumentus, jāņem vērā arī Eiropas Komisijas uzsāktās stratēģijas „Eiropa 2020” izvirzītos
mērķus.

Tikšanās laikā tika pārrunātas arī iespējas uzlabot valsts pārvaldes darba kvalitāti, mazinot administratīvos slogus. Kā viens no piemēriem tika minēta nepieciešamība izvairīties no situācijām, kad īsā laika posmā tiek
veikti vairākkārtēji, nekoordinēti grozījumi tiesību aktos un likumprojektos, tādejādi nelietderīgi tērējot valsts pārvaldes finanšu un cilvēku resursus.

Saeimas priekšsēdētāja apliecināja, ka šo jautājumu pārrunās ar parlamentārajiem sekretāriem, ar kuriem regulāri tiekas, lai pilnveidotu izpildvaras un parlamenta sadarbību.

Puses bija vienisprātis, ka aizvien rodas jauni sociāli ekonomiski izaicinājumi, kas prasa arī jaunus pārvaldības risinājumus no valsts puses. Tajos liela nozīme ir savlaicīgai sociālo partneru uzklausīšanai un iesaistīšanai lēmumu pieņemšanas procesā, īpaši veicot tautsaimniecībai nozīmīgas reformas.

Tikšanās laikā pārrunāta arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības rīkotā vēstuļu akcija, kā arī Saeimas un Latvijas Darba devēju konfederācijas semināru cikls, ko plānots organizēt šā gada rudenī.

Foto no tikšanās

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja
Preses dienests
Tālr.: +371 67087218
[email protected]

Dalies ar ziņu