Skip to main content

Āboltiņa uzrunā parlamentam aicina ikvienu apzināties atbildību par brīvas un neatkarīgas Latvijas pastāvēšanu

Dienā, kad atjaunotā Latvijas valsts ir kļuvusi par vienu dienu vecāka nekā Latvijas pirmā brīvvalsts, Saeimas priekšsēdētaja Solvita Āboltiņa, uzrunājot parlamentu no Saeimas tribīnes, aicināja ikvienu apzināties mūsu valsts pastāvēšanas pamatus un atbildību par brīvas un neatkarīgas Latvijas pastāvēšanu.

2013. gada 21. martā atjaunotajai Latvijas valstij aprit 7884 dienas – tas ir par vienu dienu vairāk nekā Latvijas pirmajai brīvvalstij, kad to 1940. gada 17. jūnijā okupēja padomju karaspēks.

„Kāpēc par to ir jārunā? Pirmkārt, lai atgādinātu pašiem sev un sabiedrībai, ka 1991. gada Latvija nav jauna valsts un ka Latvija tika proklamēta un atzīta par valsti 1918. gadā. Savukārt 1940. gadā mēs savu neatkarību zaudējām, un 1991. gadā mēs atkal to atjaunojām,” norādīja Saeimas priekšsēdētāja.

S. Āboltiņa uzsvēra, ka Latvijas valsts nepārtrauktības princips ir ārkārtīgi būtiska mūsu valstiskuma sastāvdaļa un mūsu pašu spēkos ir nodrošināt pareizu un starptautiskajām tiesībām atbilstošu mūsu vēstures skaidrojumu un izpratni gan Latvijā, gan citviet pasaulē.

„Šī diena mums simboliski atgādina, ka atšķirībā no daudzām citām tautām mums ir sava brīva, neatkarīga, demokrātiska valsts un šī valsts ir balstīta un veidota, pamatojoties uz vērtībām. Mēs dzīvojam nacionālā, demokrātiskā, tiesiskā un parlamentārā valstī, kur vara pieder tautai. Mēs varam brīvi paust savu viedokli, kopt savu valodu un kultūru. Un no mūsu spējas godprātīgi darīt savu darbu ir atkarīga mūsu valsts un mūsu bērnu nākotne,” akcentēja S. Āboltiņa.

Saeimas priekšsēdētāja savā uzrunā 21. marta sēdē uzsvēra – Latvijas vēsture rāda, ka mūsu valsts pamatos liktās vērtības un to pastāvēšana nav garantēta neatgriezeniski un mūžīgi. „Taču vēsture arī rāda, ka tauta spēj pārdzīvot ilgstošus okupācijas gadus, cīnīties par savu valsti un atgūt to. Tādēļ šajā dienā, kad atjaunotā Latvijas valsts ir par vienu dienu vecāka, nekā mūsu brīvā valsts bija starpkaru laikā, es aicinu atcerēties, ka sava valsts, tās pamatā esošās vērtības ir jākopj un jāveido katru dienu. Un ka no ikkatra un ikviena spējas kopt, aizstāvēt un vairot mūsu valsts pamatos liktās vērtības ir atkarīgs, vai mēs spēsim savu brīvo, neatkarīgo Latvijas valsti nodot tālāk mūsu bērniem un mazbērniem tieši tādu pašu, bet plaukstošu,” pauda S. Āboltiņa.

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja
Preses dienests
Tālr.: +371 67087218, +371 261 36160
[email protected]

Dalies ar ziņu