Skip to main content

Āboltiņa: VIENOTĪBAS uzdevums ilgtermiņā ir nodrošināt Latvijas atrašanos attīstītāko un demokrātiskāko valstu saimē

“Es ticu, ka, sagaidot mūsu valsts simtgadi, VIENOTĪBA spēs kļūt par politisku spēku, kurš ne vien nākamo četru gadu laikā, bet arī tālākā nākotnē nodrošinās Latvijas atrašanos attīstītāko un demokrātiskāko valstu saimē. Tam nepieciešama drosme un ilgtermiņa domāšana. Es ticu, ka mums tāda ir, un mēs esam gatavi iekšējo pretrunu pārvarēšanai un jauniem panākumiem.” To šodien, 6.decembrī, uzrunājot partijas VIENOTĪBA kongresa “Augam Latvijas simtgadei” delegātus, uzsvēra partijas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa.

Savā uzrunā partijas priekšsēdētāja minēja būtiskākos VIENOTĪBAS realizējamās politikas mērķus un uzdevumus.

Nopietna uzmanība jau tuvākajā laikā ir pievēršama sabiedrības saliedētībai, norādīja Āboltiņa, uzsverot, ka visu tautību, visu reliģiju un dažādu pārliecību cilvēkiem jājūtas piederīgiem demokrātiskai, nacionālai un eiropeiskai Latvijas valstij. Tādēļ partijai jāuzsāk realizēt izglītības politiku, kas līdzās cieņai pret mūsu mazākumtautībām stiprinātu arī valstisko apziņu un patriotismu.

Ne mazāk svarīga ir informatīvā telpa, norādīja VIENOTĪBAS priekšsēdētāja. “Šodien mēs vairs nekādi nedrīkstam samierināties, ka daļa mūsu pilsoņu ikdienā dzīvo citas, nedraudzīgas valsts propagandas telpā.”

Jāturpina arī īstenot pasākumus, kas nodrošina mūsu cilvēku atgriešanos Latvijā. “Gan tiem, kas ir aizbraukuši, gan tiem, kas apsver šādu iespēju, ir jārada pārliecība par Latviju kā drošu vietu, kur cilvēks var sekmīgi realizēt sevi un uzturēt savu ģimeni. Tas ir Latvijas ekonomikas izaugsmes jautājums, kurā VIENOTĪBAI kā atbildīgai partijai jāorientējas uz konkrētu rezultātu sasniegšanu, pauda Āboltiņa.

Svarīgs uzdevums ir arī Latvijas konkurētspējas stiprināšana Eiropas un pasaules apritē. Mums tā nav jārada tukšā vietā, izmantojot potenciālu, kas jau ir mūsu rīcībā – tautsaimniecībā, izglītībā, zinātnē, uzsvēra Āboltiņa.

Atskatoties uz divu gadu laikā paveikto partijā, Āboltiņa norādīja, šis ir bijis nopietnu izaicinājumu, smaga darba un pārbaudījumu laiks. Ir pagājušas trīs vēlēšanas, kurās VIENOTĪBA ir sevi pierādījusi ar cienījamiem, tomēr atšķirīgiem rezultātiem.

Kaut arī pašvaldību vēlēšanas nenesa cerēto rezultātu Rīgā, kopumā tās uzlūkojamas kā veiksmīgas. “Tieši pašvaldību vēlēšanās VIENOTĪBAI izdevās piesaistīt virkni ietekmīgu reģionālo līderu, kuri arī turpmāk stiprinās partijas saikni ar novadiem. Šādas, iekļaujošas pieejas dēļ mēs pašvaldību vēlēšanās esam panākuši nozīmīgu pozitīvu pieaugumu reģionos, kas apliecina partijas augošo spēku ilgtermiņā”.

Kā lieliskus partijas vadītāja vērtēja panākumus aizvadītajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās, pēc kurām Latvijas politikā augstu novērtēti profesionāļi godam pārstāv Latviju Eiropas Savienības līmenī.

Arī aizvadīto Saeimas vēlēšanu rezultātus Āboltiņa vērtēja kā labus, atgādinot par partijas uzvaru vēlēšanās un spēju pārliecināt vēlētājus, ka ar atbildīgu politiku un neatlaidīgu organizatorisko darbu ir iespējams panākt sabiedrības uzticēšanos ilgtermiņā.

Vienlaikus Āboltiņa norādīja, ka VIENOTĪBA vienmēr ir bijusi sabiedrības un mediju uzmanības centrā. “Ne vien mūsu niknāko oponentu, bet arī sadarbības partneru ne vienmēr pamatotā VIENOTĪBAI adresētā kritika un sīku detaļu sagrozīšana turpinās joprojām, dodot vielu nepamatotām interpretācijām,” viņa atgādināja.

“Priekšvēlēšanu laikā apjomīga VIENOTĪBAI veltītās nomelnošanas kampaņas daļa bija veltīta tieši man personīgi ar mērķi radīt sabiedrībā par mani konkrētu labi apmaksātu sabiedrisko attiecību speciālistu izdomātu tēlu. Ar nožēlu man jāatzīst, ka šajā saspringtajā laikā ne vienmēr spēju panākt, ka publiskajā telpā tiek precīzi atspoguļots mans viedoklis vai rīcība. Tomēr es patiesi esmu centusies godprātīgi pildīt savus pienākumus,” pauda VIENOTĪBAS priekšsēdētāja, izsakot pateicību partijas biedriem par sapratni un atbalstu. “Es no sirds vēlos pateikties ikvienam, arī tiem, kuri, citkārt mani kritizējuši, šoreiz mani atbalstīja,” apliecināja Āboltiņa.

“Vēlos apliecināt katram, galvenokārt cilvēkiem, kurus aizvainojusi un aizskārusi šī melu un vajāšanas kampaņa, ka ikviena mana darbība bijusi vērsta uz to, lai sasniegtu kopīgu rezultātu, pirmkārt jau, lai netiktu mainīts Latvijas ģeopolitiskais kurss, lai tiktu saglabāta mūsu valsts izaugsme un sabiedrības labklājība.

Pamatu spriedelējumiem par nesaskaņām partijā radījuši arī pašu biedru publiskie izteikumi. “VIENOTĪBA nekad nav bijusi vienas personības partija, un ļoti ceru, ka nekad tāda arī nekļūs. Mums vienmēr bijusi līdzvērtīgi svarīga partijas vadītāja un valdes sadarbība ar premjeru un ministriem, sadarbība ar Saeimas frakciju, reģionu cilvēkiem un jauniešu organizāciju,” uzsvēra Āboltiņa. “Spēja sarunāties un uzklausīt, izvērtēt un izdarīt secinājumus ļāvusi mums veidoties par mūsdienīgu, demokrātisku un eiropeisku partiju. Tomēr mums jāuzmanās, lai iekšējās spēlēs ar demokrātiju demokrātijas pēc mēs nezaudētu būtiskāko – tās vērtības un patiesības, kas liktas mūsu organizācijas pamatos, tos mērķus un uzdevumus, ko esam izvirzījuši mūsu valsts un sabiedrības nākotnei, tos panākumus, spēku un pieredzi, ko aizvadīto gadu gaitā esam guvuši,” uzsvēra Āboltiņa.

Saeimas vēlēšanās partijai nācās saskarties arī ar nopietnām savu biedru disciplīnas un morāles problēmām, atgādināja VIENOTĪBAS priekšsēdētāja, norādot, ka rīcība, kas saistāma ar pārkāpumiem vēlēšanu procesā vai slepenībā rīkotām individuālām kampaņām, bijusi negodīga gan pret mūsu vēlētājiem, gan partijas biedriem.

“Es patiesi esmu pārliecināta, ka 1918.gadā Latviju nedibināja, lai pēc deviņdesmit sešiem gadiem izrādītos, ka tās pilsoņu balsis var būt pērkamas un pārdodamas. Mūsu pienākums ir panākt, ka, stiprinot sabiedrības vērtību apziņu un izstrādājot likumu izmaiņas, šādas situācijas nebūtu iespējamas. Savukārt tiesībsargājošo iestāžu uzdevums ir profesionāli un objektīvi izmeklēt notikušo, lai sauktu pie atbildības konkrētus vainīgos,” klātesošajiem pauda Āboltiņa.

“Mēs ļoti rūpīgi par to diskutējām partijas valdē un četrās reģionālajās konferencēs, kas tika rīkotas pirms šī kongresa, lai katram biedram būtu iespēja gan uzdot jautājumus, gan izteikt savu viedokli. Savstarpējo domu apmaiņā esam vienojušies kopīgam turpmākam darbam,” viņa norādīja.

Raugoties nākotnē, par svarīgākajiem partijas uzdevumiem Āboltiņa minēja partijas reģionālo nodaļu lomas stiprināšanu, atzinīgi vērtējot arī VIENOTĪBĀ izveidoto Reģionālās attīstības padomi, kuras uzdevums ir uzturēt pastāvīgu saikni ar mūsu pašvaldībām, apzināt un paust to vajadzības un intereses, tādējādi laužot joprojām pastāvošo uzskatu, ka VIENOTĪBA spēj risināt tikai Rīgas problēmas. “Politikā par visu svarīgāks ir nepārtraukts kontakts ar mūsu ļaudīm – kā Rīgā, tā reģionos,” viņa norādīja. Partijas vadītāja pauda gandarījumu arī par nozīmīgu Latvijas pašvaldību vadītāju – Cēsīs, Madonā, Rēzeknes novadā un citviet Latvijā -, iekļaušanos VIENOTĪBĀ. “Es ceru nākotnē mūsu biedru vidū redzēt arī šobrīd no VIENOTĪBAS saraksta Saeimā ievēlētos reģionālo partiju pārstāvjus, līdzīgi kā šobrīd par neatņemamu partijas sastāvdaļu ir kļuvuši bijušie Reformu partijas biedri,” pauda Āboltiņa.

Vienlaikus partijas vadītāja arī norādīja, ka biedru skaita vairošana nedrīkst būt pašmērķis: “Ir svarīgi, lai ikviens justos piederīgs un iesaistīts partijas darbā. Mums ir jāvar audzēt jaunus līderus, lai nodrošinātu loģisku un pamatotu paaudžu pēctecību politikā,” viņa uzsvēra.

Pēdējos gados VIENOTĪBAS vadītās valdības ar neatlaidīgu darbu, nevis populismu ir panākušas ievērojamu ekonomikas izaugsmi. “Latvijas ekonomikas politikā joprojām ir darāms daudz, lai veicinātu nodarbinātību, lai panāktu investīciju pieplūdumu tautsaimniecībai. Šie darbi ir jādara nekavējoties, jo tieši zemu pašvērtējumu un savas nevarības apziņu no mums vislabprātāk sagaidītu tie spēki, kuri pēdējā gada laikā cenšas ar militāru varu pārzīmēt robežas Eiropā, uzsvēra Āboltiņa.

“Latvija nevar atļauties nīkuļot, stāstot sev, cik nevarīgi un nelaimīgi mēs esam. Mums jāveido jauna pašapziņa, jāmācās lepoties ar sasniegto un ticēt sev. Latvijas valstij ir jākļūst par vērtību katra mūsu pilsoņu apziņā. Vairot pilsoņu uzticēšanos, lojalitāti un mīlestību pret savu valsti ir atbildīgākais uzdevums, kas gulstas uz politiķu pleciem. Arī VIENOTĪBAS turpmākajam darbam visos varas līmeņos ir jākalpo kā šādas attīstības stūrakmenim,” savā uzrunā uzsvēra partijas priekšsēdētāja.

VIENOTĪBAS priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas runa kongresā “Augam Latvijas simtgadei”

Dalies ar ziņu