Skip to main content

Aicina nominēt efektīvas pārvaldības piemērus valsts sektorā Gada balvas saņemšanai

Valsts kanceleja un Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) aicina nevalstiskās organizācijas, biznesa pārstāvjus un iedzīvotājus nosaukt labākos valsts iestāžu piemērus efektīvā pārvaldībā.

Pieteikumi valsts pārvaldes institūcijas balvai jāiesniedz līdz 2012. gada 3. oktorbim, aizpildot veidlapu.

Efektīvas pārvaldības Gada balva tiek pasniegta, lai izceltu tās institūcijas, kurām izdevies padarīt efektīvāku pārvaldes darbu 2011/2012. gadā, kā arī lai motivētu citas institūcijas novērst funkciju dublēšanu, vienkāršot normatīvos aktus vai pielietot citus efektīvas pārvaldības instrumentus. Daži no kritērijiem, pēc kuriem notiek vērtēšana, ir, piemēram, inovāciju ieviešana, efektivitāte, produktivitāte u.c.

Balvas kandidāti tiks vērtēti divās kārtās. Pēc sabiedrības pieteikuma saņemšanas, institūcijas tiks aicinātas sniegt par saviem panākumiem plašāku informāciju līdz šā gada 12. oktobrim Valsts kancelejai, kas izvērtē balvas pirmās kārtas saņemšanu, izvirzot 5 labākās valsts iestādes žūrijas vērtējumam. Otrajā kārtā attiecīgos pretendentus vērtēs kompetenta žūrijas komisija, kuras sastāvā ietilpst Valsts kancelejas, Latvijas Pašvaldību savienības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), Finanšu un ekonomikas ministrijas, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Finanšu un kapitāla tirgus organizāciju, NASDAQ OMX, ekonomikas pētnieku un citu sadarbības partneru pārstāvji. Efektīvas pārvaldības gada balva tiks pasniegta šā gada 9. novembrī konferences „Labāks regulējums efektīvai pārvaldībai un partnerībai” laikā, ko rīko Valsts kanceleja, LDDK un VARAM.

Valsts kancelejas direktores vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos Eva Upīte norāda: „Valsts kanceleja ir gatava saņemt gan informāciju par valsts pārvaldes iestādēm, kuras būtu pelnījušas saņemt efektīvas pārvaldības gada balvu, gan par iestāžu darbību, kas norāda uz iestāžu darbības neefektivitāti. Aicinām nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus un iedzīvotājus nebūt vienaldzīgiem, bet gan dot mums atgriezenisko saikni par valsts pārvaldes darbu”.

Norādām, ka iedzīvotājiem ir iespēja ziņot Valsts kancelejai par gadījumiem, ka jāsastopas ar garām rindām, sarežģītām procedūrām un citām administratīvā sloga izpausmēm, aizpildot anketu šeit.

Efektīvas pārvaldības gada balva:
Balvas mērķis ir sekmēt labas pārvaldības praksi Latvijā un pieredzes apmaiņu starp privāto un publisko sektoru pārvaldības kvalitātes paaugstināšanai. Gada balva tiek pasniegt trijās nominācijās – efektīvākais pārvaldības piemērs valsts sektorā, pašvaldībās un uzņēmumos. Valsts un pašvaldības sektorā sabiedrība izvirza pretendentus partnerorganizāciju turpmākai vērtēšanai, bet privātajā sektorā pretendentus atlasa SIA Lursoft. Pēc papildus informācijas pieprasījuma saņemšanas, partnerorganizācijas izvērtē pieteikumus un pieņem lēmumu žūrijas vērtējumam virzīt piecus labākos pretendentus. Žūrija pieņem lēmumu un konferences laikā piešķir Goshas Huskivadzes radīto mākslas darbu – bronzas Lauvas statuju.

Informāciju sagatavoja:
Ilze Eida
Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece
Valsts kanceleja
Tālr.: 67082902
[email protected]

 

Dalies ar ziņu